Kadın Koalisyonu: “Hepimiz eşit , hepimiz özgür olmadıkça anayasa değişikliğine hayır”

Kadın Koalisyonu: “Hepimiz eşit , hepimiz özgür olmadıkça anayasa değişikliğine hayır”
Kadın Koalisyonu yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili görüşünü kamuoyuyla paylaştı: “Sivil alanın daraltıldığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı bir siyasal ortamda yeni bir anayasanın tartışılma zemini yoktur.”

Yüzden fazla kadın örgütü bileşeninden oluşan Kadın Koalisyonu, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Sivil alanın daraltıldığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı bir siyasal ortamda yeni bir anayasanın tartışılma zemini yoktur. Hepimiz eşit hepimiz özgür olmadıkça  bir anayasa değişikliğine hayır” denildi.

Kadın Koalisyonu adına yapılan açıklama şöyle:

“Biz kadınların, LGBTİ 'ların toplumun farklı bileşenleriyle bir bütün olarak kendi yaşamını belirlemesine olanak tanıyan eşitlikçi, katılımcı, insan haklarını temel alan, cinsel yönelim ayrımcılığı dahil her türlü ayrımcılığa karşı korumayı güvence altına alan, farklılıkları gözeten, demokratik anlayışa dayalı bir anayasaya ihtiyacımız var.

 Böyle bir Anayasa değişikliği ancak biz kadınların, tüm yurttaşların etkin olarak sesini, sözünü taşıyabileceği, kendini özgürce ifade edebileceği demokratik ortamlarda mümkündür. 

Sivil alanın daraltıldığı, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırıldığı bir siyasal ortamda yeni bir anayasanın tartışılma zemini yoktur.

En temel hak taleplerinin terörizm ile damgalandığı, kadın ve LGBTİ sivil toplum örgütlerinin baskı altında olduğu, gazetecilerin, siyasetçilerin seçilmiş kadın temsilcilerin düşüncelerinden dolayı tutuklandığı, kadın örgütlerinin, yerel yönetimlerin, üniversitelerin bile kayyımla baskı altına alındığı, mevcut anayasal hakların dahi yok sayıldığı bir siyasi iktidar pratiğinde yeni bir anayasa yapmanın hiçbir koşulu yoktur. 

Mevcut hak ve özgürlüklerimizi kullanmamızı engelleyen bu siyasal ortamda yapılacak Anayasa değişikliği hakları güvence altına almayı değil, ancak ortadan kaldırmayı vaat edebilir.

Kadınlar katledilirken, her türlü şiddete maruz bırakılırken, kadınlara hukuki güvence sağlayan yasalar ve uluslararası sözleşmelerin uygulanmaması için ayak diretilirken, dahası siyasi partiler arası  ittifak arayışları kadın düşmanlığı üzerinden yapılırken yeni bir anayasa girişimi hiçbir koşulda kabul edilemez. 

Kadınların, gençlerin çocukların yaşlıların, LGBTİ ların farklı dillerin, halkların, dinlerin, emekçilerin, engellilerin özetle bu ülkede yaşayan sesi ve sözü susturulmaya çalışılan herkesin özgür iradesiyle eşit biçimde kendi haklarını tanımlayıp yazacağı bir anayasa istiyoruz.  Demokratik, laik, özgürlükçü, çoğulcu bir siyasal ortamda, toplumsal mutabakatın hayata geçtiği bir anayasa istiyoruz.

 Anayasa yapma hakkımızdan vazgeçmiyoruz! Hepimiz eşit hepimiz özgür olmadıkça bir anayasa değişikliğine hayır.”