Kadın Koalisyonu’ndan siyasi partilere çağrı: Eşit katılım ve temsil hakkı için harekete geçin

Kadın Koalisyonu’ndan siyasi partilere çağrı: Eşit katılım ve temsil hakkı için harekete geçin
14 Mayıs seçimlerine dair acıkama yapan Kadın Koalisyonu, “Siyasi partileri ülkedeki tüm sorunların muhatabı olan kadınların karar ve çözüm süreçlerine eşit katılım ve temsil hakkının hayata geçirilmesi için hemen şimdi harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.

14 Mayıs seçimleri için milletvekili adaylığı başvuruları başlarken, Kadın Koalisyonu siyasi partilere “eşit katılım” için çağrı yaptı.

Kadın Koalisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkenin en önemli seçimlerinden biri olarak tarihe geçecek bu seçim sürecinde de ne yazık ki erkekler arasındaki pazarlık ve erkek siyasetin koltuk kavgası öne çıkarılırken kadınların siyasal gündemi geri plana atılmaya çalışılıyor” dedi.

Kadınlara yönelik siyasal ayrımcılık, dışlama, ekonomik ve siyasal şiddetin kaynağının sadece yasalar değil, siyasi kurumların ve özellikle siyasal partilerin “cinsiyet eşitliğini esas almayan” yaklaşım ve politikaları olduğunu kaydeden Kadın Koalisyonu, “Anayasal eşitlik ilkesi gereği ve demokratik-katılımcı siyasetin gerçekleştirilmesi için seçimlerde aşağıda yazılı öncelikli taleplerimizin gecikmeksizin dikkate alınmasını, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’nun Anayasanın eşitlikçi ilkesi doğrultusunda hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Kadın Koalisyonu, taleplerini şöyle sıraladı:

-Seçim sürecinde, siyasi partiler, binlerce insanı kaybettiğimiz Kahramanmaraş Depremi’nin yasını ve yarattığı yıkıcı sonuçları akılda tutarak, depremden etkilenen illerdeki tüm vatandaşların siyasal haklarını hiçbir engelleme, manipülasyon olmadan güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak tarafsız ve bağımsız mekanizmaları kurmaya, deprem bölgelerindeki yoksunluktun en ağır şekilde etkilenen yereldeki kadınları dinleyerek, sürece dahil ederek onların afet gündemini seçim politikalarına dahil etmelerini ve deprem bölgelerinde kadınların eşit katılımını sağlamak için gereken tüm mekanizmaları kurmalarını;

-Siyasi partilerin, yerelde yaşayan kadınların etkin katılımlarını sağlayarak genel seçimlerde seçilebilir yerden eşit temsil doğrultusunda kadın aday göstermelerini;

-Kadınların eşit siyasal haklarının sağlanması için hem hazineden gelen hem de siyasal partilerin kendi bütçelerinden gelen mali kaynakların toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı politikalar çerçevesinde kadın adayları desteklemek için kullanılmasının sağlanmasını;

-Anayasa’nın 67. Maddesindeki temsilde adaletin, kadınlar için siyasette adalet olarak hayata geçirilmesini;

-Seçimlerin yönetimi ve denetiminden sorumlu Yüksek Seçim Kurulu’nun ve seçim hakimliği, il ve ilçe seçim kurulları ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da dahil olmak üzere tüm seçim takvimi iş ve işlemlerinin yürütülmesi işlerinin kadınların eşit temsil ve katılımıyla başlatılmasını ve sürdürülmesini;

-Kadın siyasetçilere yönelik siyasi şiddetin tanımlanarak yasaklanması, izlenmesi ve bu şiddete karşı etkili şikâyet ve yaptırım mekanizmaları kurulması için acil yönergelerin hazırlanarak seçim sürecinde kullanılmasını ve kadınların şiddetten korunmasını;

-Seçim propagandalarında cinsiyetçi dilin ve kadına yönelik siyasal şiddetin yasaklanmasını ve kadınlar için seçim güvenliğine özgü gerekli ek tedbirleri almalarını ve bu taahhütlerini en kısa sürede kamuoyuna açıklamalarını talep ediyoruz.

"Taahhütlerinizi açıklayın"

Açıklamada ayrıca, siyasi partilere “toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı siyasal mekanizmaların kurulması” için taahhütlerini açıklama çağrısı yapıldı.

Kadın Koalisyonu, “Siyasi partileri ülkedeki tüm sorunların muhatabı olan kadınların karar ve çözüm süreçlerine eşit katılım ve temsil hakkının hayata geçirilmesi için hemen şimdi harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi. (Kısa Dalga)

Kadın