Kadın sünneti ve zorla evlendirmeyi suç kapsamına alıyor

Kadın sünneti ve zorla evlendirmeyi suç kapsamına alıyor
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) genelinde ilk kez uygulanacak kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili yasayı kabul etti.

Kadına yönelik şiddet ile aile içi şiddete karşı ağır cezalar içeren yeni yasa, kadın sünneti ve zorla evlendirmeyi suç kapsamına alıyor. Yeni yasal düzenleme, siber şiddete karşı daha güçlü mücadele, mağdurlara daha iyi yardım ve cinsel saldırıyı önlemeye yönelik adımları içeriyor.

27'ye karşı 522 oyla kabul edildi

Avrupa Parlementosu Genel Kurulu’nda 24 Nisan 2024'te ele alınan yasa, 27’ye karşı 522 oyla kabul edildi. 72 milletvekili de çekimser kaldı.

Büyük bir çoğunluğun desteğiyle kabul edilen yasa, üye ülkelerde yeterince ele alınmayan, kadınları orantısız şekilde etkileyen belirli şiddet türlerini AB genelinde suç kapsamına alıyor. Yasa uyarınca, cinsel saldırının önlenmesi konusunda “rıza” kavramına kapsamlı bir açıklama getirilirken, internet ve sosyal medya üzerinden yapılan taciz de cezalandırılıyor.

Yeni yasa, şu suçları düzenliyor:

- Tecavüz
- Cinsel saldırı
- Kadın sünneti
- İnterseks sünneti
- Zorla kısırlaştırma
- Zorla evlendirme
- Çalışma yaşamında cinsel taciz
- Mahrem veya manipüle edilmiş materyallerin rıza dışı paylaşımı
- Siber takip ve taciz
- Cinsel içerikli materyalin istenmeden elde edilmesi
- Şiddete veya nefrete siber teşvik

Her 2 kadından biri cinsiyete dayalı siber şiddete maruz kalıyor

AB üyesi ülkelerde her 3 kadından birinin bu durumdan etkilediği tahmin ediliyor. AB verilerine göre, her 10 kadından biri cinsel saldırıya uğradığı, her 20 kadından birinin ise tecavüze uğradığını AB raporlarına yansıyan bilgiler arasında. Her 5 kadından yaklaşık ikisi de aile içi şiddete maruz kaldığını bildiriliyor.

Avrupa Parlementosu’na göre, son yıllarda da tahminen her 2 genç kadından biri cinsiyete dayalı siber şiddete maruz kalıyor. Siber şiddet özellikle politikacı, insan hakları savunucuları veya gazeteciler gibi kamusal yaşamda aktif olan kadınları etkiliyor. AB genelinde cinsel tacize uğrayan kadınların yaklaşık üçte biri iş yerinde şiddete maruz kalıyor. Bu nedenle de bütün üye ülkelerin, bu konuda daha etkin ve hızlı önlemler alması için kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyduğu savunuldu. (Kısa Dalga)

Kadın