Katip Çelebi Üniversitesi'nden akraba savunması: "Yüzde 1.6'sının akraba olması nepotizm sayılmaz"

Katip Çelebi Üniversitesi'nden akraba savunması: "Yüzde 1.6'sının akraba olması nepotizm sayılmaz"
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü, üniversitede görev yapan 27 kişinin akraba olmasıyla ilgili açıklama yaptı: “Tüm çalışanların sadece %1,6’sında akrabalık bağının tespit edilmiş olmasını nepotizm (akraba kayırma) bağlamında değerlendirmek kötü niyetli bir yaklaşımın tezahürüdür.”

CHP Milletvekili Mahir Polat’ın soru önergesi üzerine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve öğretim görevlileri arasından tespit edilebilen 27 kişinin akraba olduğu ortaya çıkmıştı. 

TIKLAYIN / Kadrolaşmada akademik rekor: Rektör ve dekan dahil 27 kişi akraba çıktı

Bu haberler üzerine üniversitenin internet sitesinde yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen bir soru önergesine karşılık şeffaflık ilkemiz gereği üniversitemiz ilgili birimlerince verilen yanıt, bazı medya organlarında farklı yaklaşımlarla haberleştirilmiştir. Haberlerde yer verilen ifadelere ilişkin olarak aşağıdaki hususların kamuoyuna açıklanması zorunluluğu ortaya çıkmıştır: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 2010 yılında kurulmuş bir üniversitedir.

Gelinen noktada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, 13 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 enstitü, 23 araştırma ve uygulama merkezi, 19 koordinatörlükle köklü üniversiteler ile yarışır hale gelmiştir.

Kadroların oluşturulmasında önemli mesafeler alınmış; bu çerçevede 1.075 akademik, 579 idari personel olmak üzere toplam 1.654 çalışanla hizmet vermektedir. Tüm çalışanların sadece %1,6’sında akrabalık bağının tespit edilmiş olmasını nepotizm bağlamında değerlendirmek, en basit tabirle kötü niyetli bir yaklaşımın tezahürüdür.

Akrabalık bağı tespit edilen kişilerin önemli bir kısmı, 2010 yılında üniversitenin kuruluşu aşamasında görev almış, gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinde ve bölümlerin açılmasında emek vermiş akademik ve idari çalışanlardır.

Ayrıca, geçen 11 yıl içinde üniversitede göreve başladıktan sonra aile ilişkisi kurmuş olan personel de bu sayı kapsamındadır. Sonuç olarak; üniversitemizde akademik ve idari personel alımları yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde liyakat esasına göre yapılmış olup hukuka, ahlâki kurallara ve etik ilkelere aykırı bir durum söz konusu değildir. “