Kimler e-Fatura’ya geçecek?

Kimler e-Fatura’ya geçecek?

Vergi Usulü Kanunu tebliği ile e-fatura’ya geçiş şartları değiştirildi. 1 Temmuz 2022 tarihinde kimler e-fatura’ya geçecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu tebliğ ile elektronik faturaya geçiş şartları değiştirildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu’nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu şartlarında değişiklikler yapıldı. GİB tarafından belirlenen şartlara uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

1 Temmuz 2022 tarihinde şu kişiler e-faturaya geçecek:

-2021 yılı cirosu 4 Milyon TL ve üzeri olanlar,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler,

-Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar,

-Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

KİMLER E-ARŞİV FATURAYA GEÇMEK ZORUNDA?

-E-fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı şekilde geçenler,

-2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL ciroya sahip olan;

-Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenler.

E-FATURA NEDİR?

E-fatura her satış işleminden sonra düzenlenen belgenin elektronik ortamda oluşturulmasına verilen isim. E-fatura ile faturalar elektronik ortamda düzenlenebiliyor, iletilebiliyor ve saklanabiliyor. Özellikle online satış yapanların tercih ettiği e-faturaya gönüllü olarak da geçilebiliyor. (Kısa Dalga)