Karantina süresi yeniden 14 güne, sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı

Karantina süresi yeniden 14 güne, sosyal mesafe 2 metreye çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı, “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi”ni güncelledi. Daha önce 14 günden 10 güne düşürülen karantina süreci yeniden 14 güne çıkarıldı. En az 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması önerildi. Yoğun bakımda olan hastaların karantina süreci 20 gün olarak güncellendi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi" güncellendi. Rehberin, “koronavirüsün farklı mutasyonlarının birikimi sonucunda çeşitli varyantların ortaya çıkması” gerekçesiyle güncellendiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de İngiltere (B.1.1.7) varyantının tespit edilme yüzdesinin, yüzde 90'ı aştığı ve hızla baskın köken haline geldiği belirtildi. Antikorlardan daha az etkilendikleri bilinen Güney Afrika (B.1.351) ve Brezilya (P.1) varyantların halen düşük oranlarda olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Varyant virüslerinin yayılmasının engellenmesi ve salgının kontrol altına alınmasının için düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi. 

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı güncel rehberden öne çıkan maddeler şöyle: 

İki doz aşılı olup ikinci doz üzerinden 14 gün geçmiş olan kişiler COVID-19 vakası ile temaslı olmaları durumunda uygulanan karantinaya alınmama durumları iptal edilmiş olup son temas tarihi itibariyle 14 gün boyunca izolasyona alınacak ve gün yapılacak olan PCR testi negatif ise izolasyonları sonlandırılacaktır.

-Yakın temaslı (yüksek riskli) kabul edilme kriterlerinde yer alan 1 metreden daha yakın 15 dakikadan daha uzun süre yapılan görüşmeler; 2 metreden daha yakın mesafede ve 10 dakikadan daha uzun süre yapılan görüşmeler şeklinde güncellenmişti.

-Aynı kapalı ve iyi havalanmayan ortamda 10 dakikadan fazla kalan kişiler maskeli olsalar bile yakın temaslı kabul edilecektir.

-Aynı yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler maskeli olsalar bile yakın temaslı olarak kabul edilecektir.

KARANTİNA SÜRECİ 14 GÜNE ÇIKTI

-Tüm yakın temaslıların izolasyon süresi 10 günden 14 güne uzatılmış olup kişilerin karantinası PCR testi yapılmaksızın 14. gün sonunda biter.

-Kapasitenin uygun olduğu durumlarda yapılabilecek en erken 10'uncu gün PCR testi yapılabilir ve semptomu olmayan kişilerde karantina sonlandırılır. Yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşan alanlarında kalanlar hariç, bu kişilerde süre 14 gündür.

-Afrika, Brezilya, Hindistan suşları (virüsün alt türü) ile temaslı olan kişilerin karantinası en az 14 gün olup daha erken sonlandırılamaz.

-İki doz aşılı olup ikinci doz üzerinden 14 gün geçen kişilerde 3 ay içinde COVID-19 vaka ile temaslı durumunda kişiler temaslı kabul edilir ve 14 gün karantinaya alınır, 7'nci gün PCR testi yapılarak negatif sonuçlanması halinde karantinaları sonlandırılır. Ancak aşılama sonrası 3 ay geçen kişilerin temaslı olmaları durumunda rutin temaslı algoritmasına göre hareket edilir. (14 gün izolasyon, en erken 10'uncu gün PCR negatifliği ile izolasyonun sonlandırılması) 

“SOSYAL MESAFE 2 METRE”

-Sosyal mesafe önlemlerinin artık en az 1 metre olarak değil en az 2 metre olarak uygulanması 

-Pozitif vaka izolasyon süreleri;

Asemptomatik, ayaktan ve hastane yatışı olan hastalarda 10 günden 14 güne uzatılmıştır. (Test yapılmasına gerek yoktur ancak 3 gün üst üste semptomsuzluk olması durumunda en erken 10'uncu günde PCR testi yapılabilir)

Yoğun Bakım Endikasyonu Olan Hastalarda; İzolasyon süresi 20 gün olup 20 gün sonunda test yapılmasına gerek yoktur ancak 10'uncu günden sonra semptomsuz ardışık 3 günün ardından 24 saat arayla 2 negatif PCR test sonucu olması durumunda izolasyon sonlandırılabilir.

İmmunsuprese vakalarda izolasyon süresi 28 gün olarak belirlenmiştir. Daha erken sonlandırılması için en erken 20'nci günden sonra 3 gün ardışık semptomsuzluk durumunda 24 saat arayla 2 negatif PCR test sonucu olması durumunda izolasyon sonlandırılabilir.

Afrika, Brezilya ve Hindistan gibi tehdit edici varyantlarda izolasyon süresi en az 14 gündür. 14'üncü günden sonra yapılacak negatif PCR testi ile izolasyon sonlandırılabilir. PCR testi pozitif olması halinde izolasyon süresi tekrar test yapılmadan 20 güne uzatılır.

-Temaslı sağlık çalışanı algoritması;

Yüksek Riskli: Evde 14 gün izole edilerek 10'uncu gün PCR testi yapılır negatif ise 11'inci gün işe geri dönüşü sağlanır.

Orta Riskli: Maske ile çalışır 10'uncu gün PCR testi yapılır negatif ise semptom takibi yapılır.

Düşük Risk: 14 güne tamamlayacak şekilde semptom takibi yapılarak maske ile çalışır semptom gelişirse PCR testi yapılır.

-COVID-19 pozitif saptanan sağlık çalışanlarının işe erken dönmesini sağlamak amacıyla 7'nci günde yapılan PCR testi uygulaması kaldırılmış olup 10'uncu maddeye göre izolasyonları sonlandırılacaktır.