Valiliğin ecrimisil talebine ret: 'Cemevi kamusal hizmet yürütüyor'

Valiliğin ecrimisil talebine ret: 'Cemevi kamusal hizmet yürütüyor'

İstanbul Valiliği, üzerinde cemevi bulunan Hazine arazisinin ‘işgal edildiği’ iddiasıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nden ecrimisil istedi. PSAKD'nin başvurusu üzerine mahkeme valiliğin talebini reddetti.

İstanbul Valiliği'nin ecrimisil (gayrimenkulün, sahibinin izni olmaksızın kullanılması sonucu oluşan tazminat hakkı) talebiyle ilgili davada mahkeme, cemevinin “İnanç ve kültür hizmeti yürüttüğüne, bunun kamusal bir hizmet olduğu" yönünde karar verdi.

İstanbul Valiliği, Gaziosmanpaşa Karayolları Bozukkemer Mevkii'nde bulunan cemevinin kamu arazisine yapıldığı iddiasıyla tazminat talep etti.

KRT'nin haberine göre, Pir Sultan Abdal Derneği'nin başvurusu üzerine 6. İdare Mahkemesi, cemevinin, “İnanç ve kültür hizmeti yürüttüğüne, bunun kamusal bir hizmet olduğu" yönünde karar vererek tazminatın reddine hükmetti.

Kararda, dava konusu hazineye ait ecrimisil istemine konu alanın 'cemevi binası olarak kullanıldığı, kullanım şekli itibari ile kurumsal ve ticari bir kullanım olmadığı, kamu arazisinin yine kamunun hak ve menfaati için inanç ve kültür hizmetlerinin ifası kapsamında, davacı dernek tarafından bir nevi kamusal hizmetin yürütüldüğü alan olarak kullanıldığı, kullanım niteliğinin toplumsal etkileşim ve dayanışmanın teminini kapsar şekilde kamusal fayda içerdiği' ifade edildi.