MEB karar aldı: Meslek liseliler, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime 1 Mart’ta başlıyor

MEB karar aldı: Meslek liseliler, uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime 1 Mart’ta başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre, meslek liselerinde tüm kademelerde uygulamalı dersler, 1 Mart tarihinden itibaren yüz yüze yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı,  1 Mart'tan itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Çok Programlı Anadolu liseleri, Güzel Sanatlar liseleri ve Spor liselerinde derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanmasına karar verdi.

MEB açıklamasında şöyle denildi:

"Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Anadolu Liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde meslek.eba.gov.tr  internet adresinde yayınlanmakta olan '2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı' kullanılacaktır.

Söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacaktır.

Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12 nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacaktır.

Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri meslek.eba.gov.tr internet adresinde yayınlanmıştır.

Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

Mesleki Eğitim Merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir."

Gündem