MEB'in uzaktan eğitim karnesi: Öğrencilerin yüzde 58’i "yeni konuları videodan öğrenemiyorum" dedi

MEB'in uzaktan eğitim karnesi: Öğrencilerin yüzde 58’i "yeni konuları videodan öğrenemiyorum" dedi
Milli Eğitim Bakanlığı’nın araştırmasına göre öğrencilerin yüzde 13’ü koronavirüs pandemisinde EBA TV’deki ve çevrimiçi derslere katılamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Küresel Salgın Döneminde Uzaktan Eğitim İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. 41 bin 430 öğrenci, 25 bin 667 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi ve 24 bin 489 veli olmak üzere toplamda 93 bin 783 kişiyle uzaktan eğitim üzerine yapılan anket sonucu raporda yer aldı.

TRT-EBA TV Lise kanalında yayınlanan ders videolarının takip edilme durumu incelendiğinde; öğrenciler tarafından takip edilme oranının yüzde 82, öğretmenler tarafından takip edilme oranının yüzde 83 oldu.

 • -          Okul yöneticilerinin yüzde 72’si canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşamadığını, öğretmenlerin de yüzde 74’ü canlı ders yaptıklarını belirtti. Okul yöneticilerinin yüzde 28’i, genel olarak canlı derslerde görevlendirilecek öğretmenlerin belirlenmesinde sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
 • -          Öğrencilerin yüzde 76’sı canlı derslere katıldıklarını, velilerin ise yüzde 80’i çocuklarının yapılan canlı derslerin bazılarına veya tamamına katıldığını bildirdi. EBA’ya ilişkin olarak öğretmenlerin yüzde 75’i, öğrencilerin ise yüzde 62’si EBA ders içeriklerini yeterli bulduklarını söyledi.
 • -          Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin alternatifi olduğunu düşünen öğretmen ve okul yöneticisi sayısı yüzde 50’nin altında kaldı, destekleme ve yetiştirme kurslarının uzaktan eğitim yoluyla verilmesi önerisine katılım oranı da yüzde 50’yi bulmadı.
 • -          Bazı derslerin sınavlarının internet üzerinden yapılabileceğine ilişkin ifadeye öğrenci katılım oranı yüzde 30, öğretmen katılım oranı yüzde 40, okul yöneticilerinin katılım oranı ise yüzde 56 oldu.
 • -          Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin yüzde 58’i yeni konuları ders anlatım videolarından öğrenemediklerini belirtti.
 • -          Ders anlatım videolarını takip eden öğrencilerin yüzde 51’i ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediğini bildirdi. Videoları takip eden öğrencilerin yüzde 76’sı ders anlatım videolarından sonra tekrar yaptıklarını söyledi.
 • -          Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 76’sı EBA üzerinden canlı derslere katıldığını, yüzde 24’ü ise canlı derslere katılmadıklarını belirtti. Öğrencilerin yüzde 23,6’sı programlarındaki tüm derslere katıldıklarını, yüzde 53,3’ü programlarındaki bazı derslere katıldıklarını, yüzde 16,5’i televizyonu ve internete erişim imkânı olduğu halde canlı derslere katılmadıklarını bildirdi.
 • -        “Uzaktan eğitim etkinlikleri yeni eğitim öğretim yılında da devam etmelidir” görüşüne katılan öğrenci oranı yüzde 38’de kalırken, bazı sınavların internet üzerinden yapılması gerektiğini düşünen öğrenci sayısı yüzde 30 oldu.
 • -            Araştırmaya katılan öğrencilerin %76’sı canlı derslere katıldığını, %24’ü ise canlı derslere katılmadıklarını belirtti. Canlı derslere katılmadıklarını, %7,1’i internete erişim imkânı olmadığı için canlı derslere katılmadıklarını, %4,4’ü ise canlı ders yapılmadığını söyledi.
 • Canlı derslere katıldığını belirten öğrencilerin %’57’si “Yeni konuları canlı derslerden öğrenmem zor oluyor” görüşüne katıldıklarını belirtti.
 • “Uzaktan eğitim etkinlikleri yeni eğitim öğretim yılında da devam etmelidir” görüşüne öğrencilerin yalnızca %38’i katıldı.
 • - Çalışmaya katılan öğretmenlerin %50’sinden fazlası “Uzaktan eğitim etkinlikleri yeni eğitim öğretim yılında da devam etmelidir.” ifadesine katılmadıklarını söyledi. Ayrıca destekleme ve yetiştirme kurslarının uzaktan eğitim yoluyla verilebileceğine katılan öğretmen oranı da %50’nin altında kaldı..
 • Videoları takip eden öğrencilerin % 51’i ders anlatım videolarında işlenen yeni konu ile ilgili yeterince soru çözüldüğü görüşüne katıldıklarını belirtti. Öte yandan ders anlatım videolarını anlaşılır bulduğunu belirten öğrenci oranı da %63 düzeyinde. Raporda "Her iki görüşe de katılım oranları dikkate alındığında çözülen soru sayısının artırılmasının faydalı olacağı söylenebilir" ifadesi yer aldı.
 • Videoları takip eden öğrencilerin % 51’i ders anlatım videolarının ilgilerini çekmediğini söyledi. Raporda şu değerlendirme yapıldı: Görüşe katılım oranının görece yüksek düzeyde olmasından hareketle, ders anlatım videolarının öğrenciler için daha çok ilgi çekici hale getirilmesinin uygun olacağı söylenebilir.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taştan, 18,2 milyon öğrencinin örgün eğitim gördüğünü hatırlatarak, bu öğrencilerin 15 milyon 189 bininin devlet okullarında olduğunu söyledi. Taştan, Bakanlığın araştırmasında öğrencilerin yüzde 24'ünün derslere katılmadığına ilişkin tespite vurgu yaparak, “3 milyon 645 bin çocuğun uzaktan eğitimle ilgili derslere girmediğini görüyoruz. Giren çocukların da yüzde 23’ü tamamen tüm derslere katıldığını, yüzde 53,3’ü de bazı derslere katıldığını söylüyor. Burada öğrencilerin yaklaşık yüzde 50’si EBA ve uzaktan eğitim imkanlarından faydalanamıyor” dedi. 

(Tamer Arda ERŞİN / ANKA)

 

Gündem