Melih Bulu’nun atamasının iptali için öğretim üyelerinden Danıştay’a başvuru: Siyasi parti üyesi rektör kanuna aykırı

Melih Bulu’nun atamasının iptali için öğretim üyelerinden Danıştay’a başvuru: Siyasi parti üyesi rektör kanuna aykırı
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, rektör Melih Bulu’nun atamasının iptali için Danıştay’a başvurdu. Danıştay’a sunulan dilekçede, “Yapılan atama işlemi, Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir” denildi ve Bulu’nun siyasi kimliğine dikkat çekildi.

Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından istifa çağrısı yapan ve sırt dönme eylemlerini her gün tekrarlayan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, süreci Danıştay’a taşıdı. 70’i aşkın akademisyen, Bulu’nun atama kararının ve rektör ataması yönteminin iptali için Danıştay’a dava başvurusu yaptı. Yapılan başvurunun talep kısmında 703 sayılı KHK hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan iptal başvurusunun sonucunun sorulması ile neticesinin bekletici mesele yapılması, 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin rektör atamasıyla ilgili kısımlarının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması, rektör ataması işleminin iptali talep edildi.

Melih Bulu, 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Kararı ile Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Üniversite dışından yapılan bu atama, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisiyle karşılandı. Rektör atamasına karşı okulda başlayan eylemler ise hala devam ediyor.

Birgün’ün haberine göre, Rektörlüğün önünde günlük olarak tekrarladıkları sırt dönme eylemini sürdüren akademisyenler, söz konusu idari işlemi Danıştay’a taşıdı. 70’i aşkın akademisyen tarafından yapılan dava başvurusunda Melih Bulu’nun atamasının iptali talep edildi.

Danıştay’a sunulan dilekçede, “Yapılan atama işlemi, Anayasal ilkeler ve kurallarla bağdaşmaktan uzak, hukuka aykırı bir işlemdir” denilirken “Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılan takdir yetkisi maalesef kamu yararının aleyhine ve atama işleminin oluşturacağı etki gözetilmeden kullanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Siyasi parti üyesi rektör kanuna aykırı

Dilekçede, Melih Bulu’nun siyasi geçmişine de dikkat çekilerek, Yükseköğretim Kanunu’nda rektörlük ataması için belirlenen “(Siyasi parti üyesi olan) öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemezler” koşulu hatırlatıldı.

“Kanun koyucu yaptığı işbu düzenleme ile demokratik hakları kullanma özgürlüğü ile kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde, aktif karar verici durumda olan üst kademe bürokratlarının tarafsız ve bağımsız bir konumda olmaları gerektiğine vurgu yaptığı izahtan varestedir” denilen dava başvurusunda, diğer bazı üniversitelerin rektörleri hakkında da şu bilgiler verildi:

“Eski AK Parti milletvekili Necdet Ünüvar Ankara Üniversitesi’nde, eski AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Cevdet Erdöl İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, eski AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak Ege Üniversitesi’nde, eski AK Parti İzmir Milletvekili Nükhet Hotar ise 9 Eylül Üniversitesi’nde rektör olarak görev yaptığı öğrenilmiştir.”

Üniversitelerin özerkliği

Dilekçenin devamında Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamanın üniversite özerkliğiyle “Tam bir çelişki içinde” olduğu vurgulanırken “Anayasal düzeyde teminat altına alındığı ve uluslararası sözleşmelerle taahhüt altına girildiği üzere, üniversitelerin kurumsal ve bilimsel özerkliğinin korunması kamu otoritesinin yükümlülüğüdür. KHK ile normlar hiyerarşisine aykırı şekilde yapılan düzenleme ise bu yükümlülüğün tam tersini ifade etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘Bu atamayı hak etmiyoruz’

Başvuruda, talepten önce şu ifadelere yer verildi: “Sözü uzatmadan söylenecek şey, ülkemizin, kamu üniversitelerimizin ve dolayısı ile Boğaziçi Üniversitemizin bu şekilde yapılan bir atamayı hak etmediğidir. Maalesef, Boğaziçi Üniversitesi’nde yeterliliği olan bu kadar çok sayıda Profesör varken yukarıda izah ettiğimiz üzere siyasi kimliği ortada olan, üniversite teamülleri gereği bırakınız rektörlüğü, üniversiteye akademisyen olarak kabulü mümkün olmayan Sayın Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanması kararının gerek atama yönteminin Anayasaya aykırı oluşu gerekse, kullanılan takdir hakkının kamu yararı hilafına oluşu gerekçeleri ile iptali gereklidir.”

Gündem