Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

Merkez Bankası, özel sektörün yurt dışı kredi borcunu açıkladı

Mart ayı sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcunun 167,3 milyar dolar olduğu açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,7 milyar dolar azalarak 167,3 milyar dolar olmuştur. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,1 milyar dolar azalarak 159,5 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 394 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlenmektedir" denildi.

krediborcu.jpg

Bankaların kredi borçlanması, tahvil ihracı borçlanması, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi borçlanmalarına ilişkin uzun ve kısa vadeli verilerin aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

FİNANSAL OLMAYAN KURULUŞLARIN KREDİ BORÇLANMASI 343 MİLYON DOLAR ARTTI

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,1 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar azalışla 18,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 343 milyon dolar arttığı, tahvil stokunun ise 290 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 484 milyon dolar artışla 5,2 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 92 milyon dolar artışla 975 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."

KISA VADELİ KREDİ BORCUNDA 405 MİLYON DOLAR ARTIŞ

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde; uzun vadeli kredi borcuna ilişkin mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun, önceki yıl sonuna göre 828 milyon dolar azalarak 106,7 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 405 milyon dolar artarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 159,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,7'sinin dolar, yüzde 33,8'inin Euro, yüzde 1,6'sının Türk Lirası ve yüzde 1,9'unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,5'inin dolar, yüzde 37'sinin Euro, yüzde 17,2'sinin Türk Lirası ve yüzde 4,3'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 159,5 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,9'unu finansal kuruluşların, yüzde 61,1'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 7,9 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlenmektedir." (DHA)