Muğla Belediyesi çevre katliamlarına sessiz kalmadı! 135 davayla hukuk mücadelesini sürdürüyor

Muğla Belediyesi çevre katliamlarına sessiz kalmadı! 135 davayla hukuk mücadelesini sürdürüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar toplam 135 çevre davası açtı. Danıştay, Belediye’nin açtığı davada, zeytinliklerin maden faaliyetlerine açılmasına olarak sağlayan yönetmeliğin yürütmesini durdurdu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi bir yandan çevre yatırımları gerçekleştirirken diğer yandan da çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesine devam ediyor.

135 ÇEVRE DAVASI AÇILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sit dereceleri değiştirilerek eşsiz koyların yapılaşmaya açılması, tarım alanlarının korunması ve farklı inşaat çalışmalarının yapılmasının önüne geçilmesi için bugüne kadar toplam 135 dava açtı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip kentlerinden biri olan Muğla’da, 16 Nisan 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle kıyı alanlarının özel mülkiyete geçmesinin önü açılmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi de tüm bu uygulamaların Muğla’nın doğası ve çevresine büyük zararlar vereceği, sahillerin yapılaşmaya açılması ile turizmin zarar göreceği gerekçesiyle hukuki mücadele başlatmıştı. Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

ZEYTİNLİKLER KURTULDU

Resmi Gazete’de 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasının önü açılmıştı. Yönetmelik değişikliğinde, “Elektrik üretimi için yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilecek” denilmişti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yönetmelikte yapılan değişikliğin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı. Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada Danıştay, söz konusu düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına kararı verdi.

BAŞKAN GÜRÜN: BU KARAR TAMAMEN İPTAL OLANA KADAR MÜCADELE VERECEĞİZ

Konu hakkında açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Türkiye’nin en kaliteli zeytin ve zeytinyağının üretildiği Muğla’da maden arama ruhsatı verilmesinin büyük bir yanlış olduğunu ve bu yanlıştan tamamen dönülmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Gürün, “Şimdilik, verdiğimiz hukuki mücadelede istediğimizi elde etmiş görünüyoruz. Ancak bu kararname tamamıyla iptal edilmelidir. Yürütmeyi durdurma tek başına yeterli değildir. Çünkü Muğla özelinde baktığımız zaman, ülkemizin ve belki de dünyanın en kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretim noktalarından biriyiz. Halkımız için çok önemli bir geçim kaynağı olan zeytin kadim bir ağaçtır. Ege yöresinde tüm tarihi, kültürel ve sanatsal yapılarda zeytin çok önemli bir figür olmuştur. Bu figürün madencilik faaliyetleri adı altında yok olmasına göz yumamayız. Bunun için gereken tüm hukuksal mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava ile ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı ve Muğla’da zeytin üreticileri tarafından mutlulukla karşılandı. (ANKA)

Gündem