Nebati: Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık

Nebati: Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz” dedi.

2023 Yılı Gelir Bütçesi, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Maddeleri, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Maddeleri bu gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in Nureddin Nebati’den, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” sözlerini tekrar etmesini istemesi üzerine, kapanış konuşması yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şener’in isteğini geri çevirmedi.

Nebati kapanış konuşmasında ise şunları söyledi:

"Ülkemiz istihdam sağlamada OECD ülkeleri arasında en üst sıralarda yer almıştır"

“2008 finansal krizinden bu yana küresel ölçekte en zorlu şartların yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. 2020 yılının başında ortaya çıkan salgın sürecinde ülkeler ilk önce ivedi karar alabilme, daha sonra ise kayıpları telafi edebilme kabiliyetleri ile sınanmışlardır. Olayın toplum sağlığı boyutunun yanı sıra, ekonomi alanında Türkiye tüm dünyaya örnek olacak bir performans göstermiştir. Öyle ki, Türkiye, daha önce tecrübe edilmemiş böylesi bir küresel şok karşısında makroekonomik temellerinin ne denli kuvvetli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

2021 yılında salgının neden olduğu küresel tedarik zincirindeki sorunlar, artan emtia fiyatları ve üretimde yaşanan aksaklıklar; yatırım, istihdam ve ekonomik büyüme üzerinde riskler ortaya çıkarmıştır. Tüm olumsuzluklara karşın ekonomik büyüme 2021 yılında yüzde 11,4 ile son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracatta rekorlar kırılmış, makine teçhizat yatırımları kesintisiz devam etmiş, üretim artışı istihdam artışıyla desteklenmiştir. Bununla birlikte, 2021 yılında ihracattaki ivmelenme ve turizmdeki toparlanma sayesinde cari açığın milli gelire oranı önemli ölçüde gerilemiş, ülkemiz istihdam sağlamada OECD ülkeleri arasında en üst sıralarda yer almıştır.

"Enflasyon küresel ölçekte önemli bir sorun haline gelmiştir"

Salgın sonrası dönemdeki genişlemeci politikalar, tedarik zincirlerindeki bozulma, küresel navlun fiyatlarındaki artış ve Rusya-Ukrayna savaşının derinleştirdiği enerji krizi küresel ölçekte enflasyon oranlarının artmasına yol açmıştır. Enflasyon tüm ülkelerin üstesinden gelmeye çalıştığı küresel ölçekte önemli bir sorun haline gelmiştir. Küresel zorlukların arttığı ve öngörülebilirliğin azaldığı bu süreçte enflasyon ülkemizde de artış göstermiştir. Bu gelişmede, döviz kurları ve ithalat fiyatları gibi arz ve maliyet yönlü etkenler belirleyici olurken, uluslararası fiyatlara duyarlılığı yüksek olan enerji, ulaştırma ve gıda fiyatlarındaki ivmelenme dikkat çekmiştir.

"Vatandaşlarımızın alım güçlerini korumak için birçok tedbiri hayata geçirdik"

Enflasyon karşısında vatandaşlarımızın alım güçlerini korumak için birçok tedbiri hayata geçirdik. Çalışanlarımıza ve emeklilerimize yönelik ücret ve maaş iyileştirmeleri yaptık. Tüm ücretlilerin asgari ücret tutarına kadar olan gelirlerinden vergileri kaldırdık. Başta gıda ve elektrik olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi yaptık. Küresel enerji krizinden kaynaklanan fiyat artışlarının halkımıza asgari düzeyde yansıması için yüksek oranlı sübvansiyonlara devam ediyor, ihtiyaç sahibi ailelerimize elektrik ve doğalgazda tüketim desteği sunuyoruz. Ayrıca gıda arz güvenliğini temin etmek için dış ticaret tedbirleri alınmış ve tarımsal destekler ile Hazine faiz destekli kredi imkânları genişletilmiştir. Bir yandan enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken diğer yandan vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek konusunda gerekli tüm adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz.

"Türkiye ekonomisine yönelik çizilen felaket senaryoları boşa çıkmıştır"

Finansal istikrarın güçlendirilmesi amacıyla geçtiğimiz yılın aralık ayında Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) uygulamasını devreye aldık. Küresel finansal koşulların bu denli sıkılaştığı, pek çok para biriminin dolara karşı değer kaybettiği son dönemde KKM’nın katkısıyla döviz kurlarının seyri geçmiş dönemlere kıyasla önemli ölçüde istikrar kazanırken, Türk lirasının seyri yılbaşına göre reel olarak artmıştır. KKM ile birlikte devreye aldığımız tamamlayıcı ürünlere vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve destek sayesinde Türkiye ekonomisine yönelik çizilen felaket senaryoları boşa çıkmıştır. Türkiye Ekonomi Modeli’nin hedefleri doğrultusunda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiriyoruz.

"İstihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır"

Bu sayede, 2022 yılında da ekonomik büyüme dengeli görünümünü korumuş, istihdam tarihi yüksek seviyelere ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde de yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte daha üst seviyelere hızla yükselen müreffeh bir Türkiye için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ve ülkemizin topyekûn kalkınmasını hedefleyen ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde önemli adımları hep beraber atacağız.

2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ile 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerini tamamlıyoruz. Bugüne kadar yapılan tüm özverili çalışmalar için Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli katkılarını esirgemeyen herkese, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Kaynağını milletimizin alın terinden alan bugüne kadarki bütçeleri nasıl milletimizin bizlere emaneti olarak gördüysek, 2023 yılı Bütçesini de aynı şekilde görüyoruz.” (ANKA)

Ekonomi