ODTÜ'lü akademisyenlerden Boğaziçi Üniversitesi'ne destek

ODTÜ'lü akademisyenlerden Boğaziçi Üniversitesi'ne destek
ODTÜ öğretim üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara ilişkin, “Tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin haklı itirazlarına katılıyoruz ve onları sonuna kadar destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

ODTÜ akademisyenleri, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara ilişkin, “Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasına karşı, temel evrensel özerk-demokratik-üretken üniversite akademik geleneklerini ve ilkelerini savunan tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin haklı itirazlarına katılıyoruz ve onları sonuna kadar destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

ODTÜ'lü öğretim üyeleri kampüs içerisinde de bir araya gelerek alkışlarla Boğaziçililere destek verdiler. Akademisyenler tarafından yayımlanan bildiride, “Evrensel hukuk ilkelerinden biri olan ve anayasal güvence altında bulunan protesto hakkını kullanmak isteyen öğrenciler polis şiddetine maruz kalmaktadır. Meşru ifade özgürlüğü haklarını kullanan insanlara yönelik baskı ve şiddet son bulmalı, bu süreçte gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır” denildi.

ODTÜ akademisyenlerinin yayımladığı bildiri şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasına karşı, temel evrensel özerk-demokratik-üretken üniversite akademik geleneklerini ve ilkelerini savunan tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenlerinin haklı itirazlarına katılıyoruz ve onları sonuna kadar destekliyoruz. 

Bu gelenek ve ilkeleri savunan üniversite öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Evrensel hukuk ilkelerinden biri olan ve anayasal güvence altında bulunan protesto hakkını kullanmak isteyen öğrenciler polis şiddetine maruz kalmaktadır. Meşru ifade özgürlüğü haklarını kullanan insanlara yönelik baskı ve şiddet son bulmalı, bu süreçte gözaltına alınan ve tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanları olarak, üniversitelerin akademik, idari ve mali özerkliğe sahip ve bu özerkliğin sonucunda topluma hesap verebilen demokratik kurumlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Üniversitelerin herhangi bir baskıya maruz kalmaması ve siyasi faaliyetlerin bir aracı olarak kullanılmaması toplumsal refah açısından önemlidir. 

Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik usullerle seçilmiş kurullarda kalması, yöneticilerin ise bunların uygulayıcısı olması özerklik için gereklidir . Tüm akademik birim yöneticilerinin seçimle belirlenmesi de bu özerkliğin ve hesap verebilirliğin diğer bir teminatıdır.

Ülkemizdeki tüm üniversitelerde rektörlerin ve diğer yöneticilerin üniversite öğretim elemanlarının katıldığı seçimlerle belirlenmesi çağrımızı yineleriz.

Yaşadığımız sorun sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin değil tüm Türkiye üniversitelerinin ve olası olumsuz sonuçları açısından Türkiye’nin sorunudur.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim elemanları olarak, yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediğimizi, ifade ettiğimiz bu ilkelere her zaman sahip çıkacağımızı ve bunlara karşı yapılacak her türlü uygulamanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz."

(ANKA)