Pinterest'in reklam yasağı kalktı

Pinterest'in reklam yasağı kalktı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'ye temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı

Türkiye'de temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kaldırıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, sosyal ağ sağlayıcı Pinteret'in ''Temsilci belirleme ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi'' nedeniyle 19 Ocak 2021 tarihli reklam yasağının kaldırılmasına karar verildi.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da (madde Ek 4/1) şu hüküm bulunuyor:

''Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı; Kurum, Birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması ve bu Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.''(AjansBizim)