Rapor: 3-5 yaş grubundaki eğitime katılma oranı alarm veriyor

Rapor: 3-5 yaş grubundaki eğitime katılma oranı alarm veriyor

TEDMEM'in raporunda, Türkiye’nin 3-5 yaş aralığında eğitime katılan çocuk oranının en düşük düzeyde gerçekleşen OECD ülkesi olduğu belirtildi.

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, 2022 yılı 'Türkiye Üzerine Değerlendirme ve Öneriler' raporunu yayınladı.

Raporda; Türkiye’de 25-34 yaş aralığındaki yükseköğretim mezunu genç yetişkin oranı 2000 yılına kıyasla dört katına çıktığı, ancak bu orana rağmen Türkiye’nin hâlâ OECD ortalamasının gerisinde olduğu belirtildi.

Raporda, şu saptamalara yer verildi:

* Türkiye’de 25-64 yaş aralığındaki her 2 yetişkinden 1’i ortaöğretim mezunu dâhi değildir.

* Türkiye’de 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 60’ı eğitimde değildir. Bu rakamın sadece yüzde 28’inin istihdamda olduğu göze çarpmaktadır.

* Türkiye, 18-24 yaş aralığında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının yüzde 32,2 en yüksek olduğu OECD ülkesidir.

* Türkiye hem yükseköğretim mezunlarının hem de ortaöğretim mezunlarının istihdam oranlarının en düşük olduğu OECD ülkesidir.

* Türkiye’de işsiz nüfus içinde 12 aydan uzun süredir işsiz olanların oranı OECD ortalamalarının tam tersine eğitim düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Yükseköğretim mezunu işsizlerin yaklaşık yarısı 12 aydan uzun süredir işsizdir.

ÖĞRENCİ BAŞINA EN DÜŞÜK HARCAMA YAPAN OECD ÜLKESİ

Türkiye'nin 3-5 yaş aralığında erken çocukluk eğitimine katılımın en düşük düzeyde gerçekleşen OECD ülkesinin olduğu belirtilen raporda, bunun yanı sıra tüm eğitim kademelerinde öğrenci başına en düşük harcama yapan OECD ülkeleri arasında olduğu da ifade edildi.

Raporda, bir öğretmenin alabileceği en yüksek maaş üzerinden karşılaştırma yapıldığında Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında sondan 4. sırada yer aldığına vurgu yapıldı.

Raporda, şöyle dendi:

* Türkiye’de mesleğe yeni başlayan bir öğretmen en üst kıdeme ulaştığında başlangıç maaşından yaklaşık olarak yüzde 9 daha fazla maaş alırken, OECD ortalamasına göre bu fark yüzde 64-67 aralığında.

* Türkiye’deki öğretmenlerin çoğunun ek derslerle ve hafta sonu kurslarıyla birlikte haftalık girdiği ders saatinin çok daha fazla olduğu, ek derslerin de toplam net geliri etkilediği bilinmektedir. (ANKA)