Rapor: Tarım arazilerine kurulacak güneş panelleri kuraklıkla mücadelede rol oynayabilir

Rapor: Tarım arazilerine kurulacak güneş panelleri kuraklıkla mücadelede rol oynayabilir

Yeni bir çalışma, tarım arazilerine kurulacak güneş panelleriyle dağıtık üretim sağlanarak enerjide dışa bağlılığın azaltılabileceğini ve tarımsal verimin artırılabileceğini ortaya koyuyor.

Düşünce kuruluşu Solar3GW, “Türkiye Güneş Enerjisi Sektörü: TarımGES” raporunu yayımladı.

Raporda, Tarım-Güneş Enerji Santralleri yani TarımGESler ile enerjide dışa bağımlılığın ve iklim değişikliğinin tarıma etkisinin nasıl azaltacağı inceleniyor.

Yeşil Gazete’nin aktardığına göre, raporda dünyadaki pek çok ülke gibi Türkiye’nin de pandeminin etkisiyle daha derin hissedilen ekonomik krizle mücadele ederken, diğer yandan enerji arz krizinden de etkilendiği belirtildi.

Rapor, enerjide dışa bağımlılık ve ekonomik krizle baş etmenin en akılcı yolunun “öz kaynaklarla en fazla üretimi yapmak” olduğuna işaret etti.

TarımGESler çoklu fayda sağlıyor

Raporda, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlık ve kuraklıkla mücadelede TarımGESlere ihtiyacı olduğu belirtildi. Ülkedeki tarım arazilerinin binde 1’ine dahi TarımGES kurulması durumunda toplamda 11 gigawatt güç elde edileceği kaydedilen raporda, TarımGES’lerin çoklu faydasına dikkat çekildi.

Raporla, Türkiye’de giderek daralan tarım arazilerinin korunması için TarımGES’in önemli bir araç olduğu, su kullanım verimliliği ve üretimde fark yarattığı ifade edildi.

Solar3GW Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, Türkiye’nin 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremleriyle, afet sonrasında enerjiye ulaşım açısından dağıtık üretimin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını aktararak, “Küçük alanlarda tüketicinin kendi enerjisini üretmesi, olası sorunlara çok hızlı çözüm bulunmasını sağlıyor. Bunun için MikroGES’ler, KöyGES’ler kurulmasını öneriyoruz” dedi.

Tarım alanları üzerinde kurulacak güneş enerjisi santralleriyle aynı alanda hem elektrik hem de tarım üretimi yapılabileceğini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

“Tarlalara kurulacak yeni güneş enerjisi santralleri sayesinde, sertleşen iklim koşullarına karşı mahsüller korunacak ve yüksek verimli ürün elde edilebilecek; aynı zamanda elektrik gibi yüksek bir maliyet girdisi optimize edilebilecek. Hatta elektrik üretiminin, tüketimden arta kalan kısmı şebekeye satılarak üçüncü bir gelir kaynağı elde edilebilir. TarımGES’ler iklim değişikliğine karşı mücadele ederken önemli bir araç olacak. Önemli olan ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bu aracı en doğru şekilde, uzun vadeli akılcı planlama ile kullanabilmesi.”

Raporda paylaşılan AR-GE çalışmalarına göre, seçilen örnek coğrafyada güneş santrali kurulan tarlalarda acı biber üretimi üçe katlanırken, çeri domates üretiminde ise su kullanımının yüzde 65 azaldığı ve toplam üretimin ikiye katlandığı belirtildi. (Kısa Dalga)