Rekabet Kurumu açıkladı: Deprem bölgesindeki sorunlar araştırılacak

Rekabet Kurumu açıkladı: Deprem bölgesindeki sorunlar araştırılacak

Rekabet Kurumu, depremde etkilenen 11 ilde, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yıkıcı şekilde etkilenen 11 ilde, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Odalar ve borsalar dahil edilecek

Rekabet Kurulu tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlatıldı.

Başlatılan sektör incelemesi kapsamında öncelikle, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulması öngörülüyor. Bu sayede deprem bölgesinde gerek sosyal gerekse iktisadi toparlanma sürecini geciktirebilecek olası rekabetçi sorunların süratle tespit edilerek, gerektiğinde ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla da eşgüdüm sağlanmak suretiyle proaktif adımların atılabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Rehberlik yapılacak

Böylelikle bir yandan belirli sektörlere karşı oluşan ani ve yüksek talep karşısında teşebbüslerin olası rekabeti kısıtlayıcı/bozucu faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesi; diğer yandan ise bölgenin yeniden imarı ve inşası aşamasında teşebbüsler arasında gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin rekabetçi şekilde tasarlanması için gerekli rehberliğin sağlanabilmesi hedefleniyor.

Bu vesileyle başta depremden doğrudan etkilenen 11 ilimizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.” (Kısa Dalga)