Resmi gazetede yayınlandı! Doğal sit alanları koruma ilke kararları yine değişti

Resmi gazetede yayınlandı! Doğal sit alanları koruma ilke kararları yine değişti
AKP iktidarı, doğal sit alanlarının korunması ve kullanma koşullarına ilişkin ilke kararlarında yeni düzenlemeler yaptı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın doğal sit alanlarıyla ilgili ilke kararlarında yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlığın açıkladığı 5 yeni ilke kararından en dikkat çekeni 121 sayılı karar oldu.
Kararla doğal sit alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliğinde onay makamı değişti.

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KOMİSYONU YERİNE İDARE

11 Ekim 2022 tarihli, kararda şu ifadlere yer verildi:

“”Doğal Sit Alanlarında Kalan Yapılarda Yapı Ruhsatı Değişikliği ve Basit Onarımlara Dair İlke Kararı’nın birinci paragrafında yer alan “komisyonca” ibaresi yerine “ilgili idaresince” ibaresi eklenerek anılan paragrafın, “Doğal Sit alanlarında olup ruhsatı ve mimari projesi daha önce ilgili İdaresince uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların” şekilnde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.”

Böylece, Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce ilgili idare tarafından uygun görülen yapılarda esaslı tadilatlar, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabilecek. (Kısa Dalga)

Gündem