Saadet Partili milletvekili: Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinin ardından serbest bırakılmalıydı

Saadet Partili milletvekili: Can Atalay 14 Mayıs seçimlerinin ardından serbest bırakılmalıydı
Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde; "Can Atalay 14 Mayıs seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandığı anda serbest bırakılmalıydı" dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor.

Adalet Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Saadet Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, Türkiye'nin AİHM Sözleşmesi hükümlerine, kararlarına uymadığını ifade ederek, TİP Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

"Anayasanın emredici hükümlerine uymayan iktidar, aslında gelecek 5 yıl içinde bu hükümlere uymayı bize taahhüt etmektedir. O nedenle başka bir gerekçeye hiç sığınmayın bu bir itirafnamedir. Türkiye AİHM Sözleşmesi hükümlerine, kararlarına uymayı anayasasıyla, imzaladığı uluslararası belgelerle taahhüt etmiştir. Peki gerçekler neyi gösteriyor? Osman Kavala ve Demirtaş kararlarında gördüğümüz gibi Türkiye bu kararların gereğini yerine getirmiyor. Türkiye gerçekten bir hukuk devleti mi? Hakikat şudur; Can Atalay 14 Mayıs seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandığı anda serbest bırakılmalıydı. Şu ana kadar serbest bırakılmaması başka bir anayasa ihlalidir. Yaratılan yapay anayasa krizi ortamında Yargıtay'ın adli uyuşmazlıklarda temyiz merci oldu, AYM'nin ise süper temyiz merci olmadığı şeklindeki ifadelerin hiçbir hukuki karşılığı yoktur. Bizler AYM'nin süper temyiz merci olduğunu ileri sürmüyoruz. Anayasamızın 148'inci maddesinde bir değişiklik yapıldı ve şu hüküm eklendi; herkes anayasada ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde garanti edilen haklarından birinin kamu gücü tarafından ihlal edilmesi halinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunabilir. Kim bu kamu gücü? Yasama organı, yürütme organı, yargı organı ve idari makamlar. Peki, Can Atalay’ın hakkını ihlal eden kamu gücü neresi? Yargı organı. O hâlde Anayasa Mahkemesi bir süper temyiz merci olarak mı karar verdi, yoksa 27 Ekim 2023’te Resmî Gazete’de yayınladığı kararla Anayasa’nın kendisine verdiği bir yetkiyi mi kullandı? O nedenle yurttaşların zihninde gereksiz karmaşalara sebep olmayalım" dedi

Anayasa hükümlerini uygulamıyorsunuz ne aAnayasa değişikliği?

Yeni Anayasa için hazırlık sürecine gidildiğini anlatan Özbudun, iktidarın "darbe anayasasından kurtulalım, yeni bir anayasa yapalım, sivil ve demokratik anayasa yapalım" çağrısında bulunarak kamuoyunu hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Özbudun şöyle devam etti:
Şu an yürürlükte olan anayasa hükümlerini uygulamayanların neden acaba yeni bir anayasaya ihtiyacı var, bu birinci soru. İkinci soru: Şu an elimizdeki anayasanın üçte 2’sini siz bir darbe ortamından beter bir ortamda değiştirdiniz. Ne yaptınız? Her türlü ifade hürriyetinin askıya alındığı olağanüstü hâl döneminde getirdiniz, bu anayasayı değiştirdiniz, hiç kimse tartışamadan bunu kamuoyunun oyuna sundunuz, referandum yaptınız, üstelik hukuku da ihlal ederek sonuçları açıkladınız. Şimdi, böylece aslında bir sorunun cevabını bulmuş oluyoruz. Bu darbe anayasasından yakınanlar neden yakınmış oluyorlar acaba? Bana kalırsa bu mevcut anayasada yapmış oldukları otoriter hükümler, otoriter değişiklikler kendilerine yetmiyor, dahasını gerçekleştirmeyi hedefliyorlar." (ANKA)

Gündem