Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te

Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te

AKP Milletvekili Arife Polat Düzgün, 4 maddenin daha detaylı çalışılması gerektiği gerekçesiyle tekliften çıkarılması için önerge vereceklerini belirtti.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başladı.

Komisyon, "İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AKP Erzurum Milletvekili Recep Akdağ başkanlığında toplandı. Toplantının başında söz alan muhalefet partili komisyon üyeleri, bazı maddelere karşı çıkarak, kanun teklifinin geri çekilmesini önerdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, teklifin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, "Dağınık bir yasa. Özellikle meslekten men yaptırımını öngören 36'ncı madde, suçların yasallığı ilkesine aykırılık taşıdığı gibi yaptırım uygulayacak kurum açısından da ciddi sorunlar yaratıyor. Ayrıca bir yetki kargaşası bulunmaktadır. Böyle bir yetki, yargı dışında bir birime verilecekse bu konuda uzman olan Türk Tabipleri Birliği'ne verilmelidir" dedi.

Konuşmaların ardından teklifin ilk imza sahibi AKP Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, komisyona sunum yaptı. Düzgün, teklifte özellikle yaşlı sağlığı merkezi ve ağız diş sağlığı merkeziyle ilgili düzenlemeler getirdiklerini belirterek, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmelerinin feshine ilişkin usul ve esasların da bu kanun teklifiyle düzenlendiğini aktardı. Düzgün, "Hekimler ile diğer sağlık meslek mensuplarınca yapılan uygulamalar sebebiyle yargı kararına istinaden idarece ödenen tazminatın devlet üzerinde kalmayarak sigorta şirketleri tarafından karşılanmasını teklif ediyoruz" dedi.

Tartışılan maddeler tekliften çıkarılacak

Düzgün, muhalefet partili komisyon üyelerinin eleştirdiği ve "Anayasa'ya aykırı" diyerek tepki gösterdikleri maddelerin teklif metninden çıkarılacağını belirterek, diş hekimlerinin serbest meslek erbabının yanında çalışabilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren 3'üncü madde, ebelerin görev ve tanımları ile eğitim düzeyleriyle ilgili düzenlemeler içeren 6'ıncı madde, ilgili kamu ve sözleşmeli personelin yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 27'nci madde ile meslekten men cezasıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı 36'ıncı maddenin daha detaylı çalışılması gerekçesiyle kanun teklifinden çıkarılması için önerge vereceklerini söyledi.

Komisyonda teklif üzerindeki görüşmeler sürüyor. (DHA)