Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik yasağı kaldırıldı

Sağlık çalışanlarının izin ve emeklilik yasağı kaldırıldı
Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle 27 Ekim 2020’de sağlık çalışanları için getirdiği yıllık izin ve emeklilik yasağını bugün kaldırdı. Bakan Fahrettin Koca, emeklilik taleplerinin yerine getirileceğini, izin isteklerinin ise “kamu sağlık hizmetini aksatmayacak” şekilde birim amirlerince değerlendirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, pandemi nedeniyle 27 Ekim 2020’de sağlık çalışanları için getirdiği yıllık izin ve emeklilik yasağını bugün kaldırdı. Bakan Fahrettin Koca, emeklilik taleplerinin yerine getirileceğini, izin isteklerinin ise “kamu sağlık hizmetini aksatmayacak” şekilde birim amirlerince değerlendirileceğini bildirdi.

Salgın tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarına getirilen izin ve emeklilik yasağı Sağlık Bakanı Koca’nın bugün yayınladığı genelge ile kaldırıldı. Yıllık izin talepleri kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde bağlı bulunulan amirlikçe uygun görülmesi durumunda kullanılabilecek. Ancak istifa ve muvaffakiyet yasağı devam edecek.

Sağlık çalışanlarının izin yasağın kalktığına dair Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzası ile yayınlanan genelge şöyle:

-Yıllık izin talepleri kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde Bakanlık merkez teşkilatlarında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürü ve istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü / Toplum sağlığı merkezi başkanı ve sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek personele izin verilmesi cihetine gidilecektir.

-Mevzuata uygun her türlü ücretsiz izin, talepleri halinde kamu sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde personele kullandırılacak.

- Emeklilik talebinde bulunan personelin talepleri karşılanacak olup, emeklilik işlemleri yerine getirilecektir.”