Savcıya göre Hablemitoğlu cinayetinde "derin devlet" yokmuş: Göktaş tarafından kurulan örgüt TSK ile ilişkilendirilemez

Savcıya göre Hablemitoğlu cinayetinde "derin devlet" yokmuş: Göktaş tarafından kurulan örgüt TSK ile ilişkilendirilemez
Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili iddianamede Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Levent Göktaş tarafından kurulan suç örgütünün "TSK ile ilişkilendirilemeyeceği" savunuldu. İddianamede buna delil olarak da Göktaş'ın 2003 yılında kendi isteği dışında MAK Alay Komutanlığı görevinden başka bir göreve atanması gösterildi.

Necip Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili Ankara Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede cinayetin Fethullahçıların azmettirmesiyle "Mustafa Levent Göktaş suç örgütü" tarafından işlendiği iddia edildi.

"Şüpheli Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan bu örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz" denilen iddianamede bu suç örgütünün Dost tarikatı lideri İhsan Güven'in öldürülmesi ile ilgili olabileceği ve bu konuda da ayrı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Savcılığın siyasi cinayetler işlediğini iddia ettiği "Mustafa Levent Göktaş suç örgütü"nü terör örgütü saymayarak adli bir çete olarak cezalandırılmalarını istemesi de iddianamenin tartışmalı yönlerinden biri oldu.

İddianamede "Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma sonucunda, eylemi gerçekleştiren kişilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel bir birlikte görev yapıyor olma durumunu kötüye kullanarak, elde ettikleri kamu gücü ile hukuksuz, konusu suç teşkil eden eylemler içerisinde yer alan "silahlı bir suç örgütü" halini aldıkları anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verilerek şöyle denildi:

"Şüpheli Mustafa Levent Göktaş'ın, diğer şüpheliler Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Mehmet Narin üzerinde konusu suç teşkil eden emir ve talimatları verme şeklindeki eylemleri nedeniyle örgüt yöneticisi konumunda birisidir. Bu kişiler şüpheli Mustafa Levent Göktaş'a bağlı olarak bulundukları kamu görevini icra ederken gerektiğinde şüpheli Mustafa Levent Göktaş'tan aldıkları konusu suç teşkil eden talimatları yerine getirmişlerdir.

Söz konusu bu suç örgütü, sivil ya da TSK ile iş yaptığını iddia eden şüpheli Aydın Köstem gibi sözde paramiliter kişiler ile gerektiğinde irtibat halinde olan bir yapıdadır. Şüpheli Mustafa Levent Göktaş örgütün yöneticisi olarak işlenen suçlardan sorumludur. Örgütün amacı örgüt liderinin talimatı ile adam öldürme şeklinde eylemleri icra etmektir. Örgütün üyeleri üçten fazla kişidir. Örgütün yöneticisi ve üyeleri bulundukları kamu görevinden kaynaklı silah kullanma kabiliyetine haizdir. Dolayısıyla amaç suçu islemeye elverişli bir örgüttür. Örgütün devamlılık niteliği bulunmaktadır.

Emekli binbaşı İhsan Güven cinayeti

Necip Hablemitoğlu öldürüldükten sonra, maktul ile ölümünden önce yakın ilişki içerisinde olan emekli Binbaşı İhsan Güven ve eşi de benzer şekilde 2004 yılında Istanbul ili Tuzla ilçesinde öldürülmüşlerdir. Söz konusu bu cinayeti soruşturma dosyamız şüphelilerinin örgüt faaliyeti altında işlemiş oldukları hususunda şüphe bulunmakta olup bu husus Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma işlemlerine konu edilmiştir. İhsan Güven ve eşinin öldürülmesi eylemlerine ilişkin soruşturmanın henüz yapılmaya başlanması, maktul Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemi açısından kalan dava zamanaşımı süresi dikkate alınarak, tamamlanan soruşturma dosyası iddianameye konu edilmiştir. İhsan Güven ve eşinin öldürülmesi söz konusu örgütün eylemi olarak görülmesi halinde bu durum örgütün faaliyetleri açısından bir delil teşkil edecektir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilemez"

"Mustafa Levent Göktaş Silahlı Suç örgütü" Türk Ceza Kanunu madde 220'de tanımlanan şekilde silahlı bir suç örgütüdür. Şüpheli Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan bu örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilendirilmesi söz konusu olamaz. Şüpheliler TSK içerisinde bulundukları görevleri kötüye kullanarak konusu suç teşkil eden eylemler içerisine girmişlerdir. Şüpheli Mustafa Levent Göktaş'ın personel özlük dosyasından yapılan incelemede Türk Silahlı Kuvvetlerinin seçkin bir birimi olan MAK Alayı Komutanlığı görevinden normal tayin döneminin olmadığı bir zamanda 13/09/2003 tarihinde kendi isteği dışında Eğitim ve Doktrin Okullar Komutanlığı emrine gönderilmiş bir kişidir. Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde bulunması istenmemiştir. Bu husus Altan Bora'nın 15/06/2022 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesinde; "Ayrıca sunu ifade etmek istiyorum. Levent GÖKTAS alay komutanımız iken kendi isteği dışında EDOK Komutanlığına gönderildi. O dönem ÖKK Kurmay Baskanı olan Metin SENAY bana Levent GÖKTAS ÖKK'dan ayrılırken ÖKK komutanı Tümgeneral Sadık ERCAN'ın yanında "Ben buraya geri gelecegim, ama sen burada olmayacaksın" dediğini söyledi. Ayrıca Levent GÖKTAS çıktıktan sonra da Tümgeneral Sadık ERCAN da kurmay baskanı Metin SENAY'a "Baskan viskileri doldur, hadi bunu kutlayalım" demiş, bunu bana Metin Şenay anlattı.

"Şer yuvasına dönüştü"

2002 yılı sonlarına doğru MAK Alayı Kirazlıdere'deki yerleşkeden Gölbaşı Oğulbey'e taşınma süreci başlamıştı. O dönemlerde Levent Göktaş doğru düzgün mesaiye gelmiyordu. Kendisine evrak arz edemiyorduk, tekmil veremiyorduk. Nerede ne iş yaptığını bilmiyorduk, yanında Mehmet Narin isimli astsubayı alarak sürekli bir yerlere gidiyordu. Biz kendisini Kirazlıdere'de ve Oğulbey'deki yerinde hiç görmez olmuştuk. Eski bildiğimiz Levent Göktaş'tan eser yoktu... Levent Göktaş EDO Komutanlığına gönderildikten sonra Sivrihisar ilçesinde bir gün paraşüt eğitimi sırasında ÖKK Komutanı Sadık ERCAN MAK alayını ziyarete geldiginde alaya hitaben "burası şer yuvası" diye bağırıyordu. Bunu neden söylediğini bilemedim. Bu durumdan ötürü çok kırılmıştım. Diğer asker arkadaşlar da bu hissiyattaydı, neden bize hitaben bu sekilde konuştuğunu anlayamadım. Ayrıca sunu ifade etmek istiyorum. Levent GÖKTAS görevden alındıktan sonra alay komutanlığına vekaleten Selçuk Emirdağ getirildi. Normalde bizim atamalarımızda istisnalar dışında vekaleten görev verilmez. Levent Göktaş atamalar dışında bir sebepten ötürü gönderilmiş olmalı ki vekaleten Selçuk Emirdağ onun yerine baktı..." şeklinde geçmektedir.

Altan BORA'nın ifadesinden görüleceği üzere şüpheli Mustafa Levent Göktaş Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde istenmeyen biri konumuna gelmiş ve gittiğinde de arkasından sevinilmiş ve MAK Alayını "şer yuvası" haline getirdiği düşünülen bir isimdir. Ayrıca bu ifadeden şüpheli Mustafa Levent Göktaş'ın, bulunduğu askerlik görevinin dışına çıkmaya başladığı, mesai yerine dahi gelmez olduğu, görevi yerine sivil insanlarla ilişkiler kurmaya başladığı anlaşılmaktadır.

Mustafa Levent Göktaş tarafından kurulan silahlı suç örgütünün tespit edilebilen üyeleri Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Mehmet Narin'dir.

Örgütün yöneticisi Mustafa Levent Göktaş'tır. Örgüt halen faal olmasa da, Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturmasına kadar hiçbir zaman deşifre olmamıştır. Bu kişiler hakkında işlemiş oldukları kasten adam öldürme fiilinden hariç atılı örgüt üyeliği suçunda da kovuşturma yapılması gerekmektedir." (Kısa Dalga)

Gündem