Sayıştay Raporu ortaya çıkardı: Silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan kişi, AKP'li belediyede zabıta olmuş!

Sayıştay Raporu ortaya çıkardı: Silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alan kişi, AKP'li belediyede zabıta olmuş!
Sayıştay, Bitlis’in AKP’li Tatvan ilçe Belediyesi hakkında, belediyede zabıta memuru olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alması sonucu memuriyeti sona eren kişinin mevzuata aykırı bir şekilde tekrar zabıta memuru olarak göreve atandığını tespit etti.

Sayıştay tarafından AKP'li Tatvan Belediyesi hakkında hazırlanan 2021 yılına ait raporda, dikkat çeken usulsüzlükler yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre Belediyede zabıta memuru olarak çalışırken silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezası alması sonucu memuriyeti sona eren kişinin, cezası sonrası mevzuata aykırı olarak tekrar zabıta memuru olarak memuriyete atandığını tespit eden Sayıştay, şu ifadelere yer verdi:

“Gerek Kanun'un 51'inci madde hükmü ve gerekse de Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olan teşkilat personelinin görev ve yetkileri, mesleğin nitelikleri ve unvanların düzenleniş biçimi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, zabıta personeli arasında ciddi ve katı bir hiyerarşinin bulunduğu, dolayısıyla özellikli bir kamu görevi olduğu anlaşılmaktadır.

Zabıtalar tarafından yerine getirilen kamu hizmeti, ‘kolluk hizmeti’ olarak adlandırılmaktadır. Kolluk hizmeti, genel olarak emniyet ve asayiş ile ilgili yasaları uygulamaktan sorumlu devlet kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir ve bu kapsamda ‘belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla ilgili mevzuatta belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak’, belediye zabıtasının görevleri arasında sayılmaktadır.

Bu nedenle, ‘Yasa dışı … terör örgütünün sair efradı olmak’ suçu nedeniyle yargılanarak 6 yıl 3 ay hapis cezası alan, ancak mahkeme tarafından yasaklanmış hakları iade edilen kişinin, söz konusu görevin özelliği de dikkate alındığında atanmasının mümkün olmadığı görülmektedir.”

İŞÇİLER, ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİ YAPILMIŞ

Belediyenin şirketinde istihdam edilen bazı işçilerin Zabıta Müdürlüğü’nde zabıta personeli olarak, bazı işçilerin de İtfaiye Müdürlüğü’nde itfaiye personeli olarak görevlendirildiğine dikkat çeken Sayıştay, şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa'nın 128'nci maddesinde; genel idare esaslarına göre yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerden asli ve sürekli nitelik taşıyanların, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürüleceği belirtilmiş olup Belediyelerin sunmuş olduğu zabıta hizmetleri ile itfaiye hizmetlerinin de bu nitelikte olduğu aşikârdır. Zabıta teşkilatının amacı ve mevzuatta belirtilen görevleri dikkate alındığında, kamu güvenliğine katkı sağlamak gibi bir vazifesinin de bulunduğu, bu nedenle idari kolluk görev ve yetkisi olduğu da görülmektedir.

Bundan dolayı, zabıta teşkilatında görev yapanların mesleğe kabulü, atamaları, görevde yükselmeleri gibi hususlar 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Aynı şekilde, İtfaiye teşkilatında görev yapanların mesleğe kabulü, atamaları gibi hususlar da 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nde düzenlenmiş olup, belediye şirketinde istihdam edilen işçilerin fiilen zabıta ve itfaiye personeli olarak görev yapmalarının mevzuata uygun düşmediği değerlendirilmektedir.”

Gündem