Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı

Seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili ile bağımsızların sayısı; iller bazında toplam geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı; siyasi parti bağımsız adayların kazandıkları milletvekili sayıları; milletvekili seçilenlerin ad-soyadları ile bağlı oldukları siyasi partiler yer aldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlık Makamınca, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının, birleştirme tutanaklarındaki duruma göre, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 37'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kesin olarak ilânına karar verilmesi İstenilmiş olmakla, konu incelendi.

Gereği görüşülüp düşünüldü;

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları ile ilgili il seçim kurulları tarafından yurt içi seçim çevrelerinden gelen sonuçlara göre düzenlenerek gönderilen birleştirme tutanakları, Ankara İl Seçim Kurulundan gelen yurt dışı sandık sonuçları ile gümrük kapılarından gelen sandık sonuçlarına göre düzenlenen birleştirme tutanaklarının Kurulumuza ulaştırılmasının tamamlandığı görülmekle;

1- 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel seçimi kesin sonuçlarının tespitine,

2- Tüm yurt içi seçim çevreleri, yurt dışı ve gümrük sandıkları sonuçlarına göre kayıtlı seçmen sayısı; oy kullanan seçmen sayısı; geçerli oy sayısı; geçersiz oy sayısı ile seçime katılma oranı; geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları; siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili ile bağımsızların sayısı; iller bazında toplam geçerli oyların siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı; siyasi parti bağımsız adayların kazandıkları milletvekili sayıları; milletvekili seçilenlerin ad-soyadları ile bağlı oldukları siyasi partiler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 37'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu aracılığı ile kamuoyuna duyurulmasına ve Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 30.05.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi."