Seçime aylar kala kritik karar: AYM ‘seçim hakimleri’ düzenlemesinin iptal istemini reddetti

Seçime aylar kala kritik karar: AYM ‘seçim hakimleri’ düzenlemesinin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi, 2023 seçimlerinde görev yapacak il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesini düzenleyen ve AKP’nin kendi seçim hakimlerini belirleyeceği eleştirilerine neden olan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

ERSAN ATAR


Seçimlere aylar kala Anayasa Mahkemesi’nden beklenen kritik karar geldi. Yüksek Mahkeme, seçimlerinde görev yapacak il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesini düzenleyen ve AKP’nin kendi seçim hakimlerini belirleyeceği eleştirilerine neden olan düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.

Meclis, geçen yıl Mart ayında Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’da önemli değişikler yapmıştı. Bu değişikliklerin en kritik olanı da seçimlerde görev yapacak il ve ilçe seçim kurulu başkanları ile bu kurulda görevli seçim hakimlerinin belirlenmesine yönelik düzenlemeydi.

Değişiklikle, il ve ilçe seçim kurulu başkanlarının en kıdemli hakimler yerine birinci sınıfa ayrılmış veya birinci sınıfa ayrılma niteliği taşıyan hakimler arasından kura ile belirlenmesi kuralı getirilmişti.

CHP başta olmak üzere muhalefet partileri bu düzenlemeyi, “AKP’nin kendi seçim hakimlerini belirlemesi” olarak nitelendirmişti. CHP düzenlemenin iptali için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Seçime aylar kala kritik karar

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusunu oybirliğiyle reddetti. Yüksek Mahkeme, il seçim kurulu başkan ve üyelerinin “kınama veya daha ağır disiplin cezası almamış en az birinci sınıfa ayrılmış ve birinci sınıfa ayrılma niteliklerini kaybetmemiş hâkimler arasından” seçilmesinde Anayasa’ya aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi’nin kararında aynı şekilde ilçe seçim kurulu başkan ve üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış veya bu niteliği taşıyan hakimler arasından kura ile belirlenmesinin de Anayasa’ya uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme bu iki kritik kararı oybirliğiyle aldı.

Mahkeme, “İl seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları, bu maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde belirlenmesi”ni içeren düzenlemenin iptali istemini ise oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme bu kararını ise aralarında Başkan Zühdü Arslan’ın da bulunduğu 5 üyenin karşı oyuyla aldı. (Kısa Dalga)