Sedat Ergin: İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'a kadar yürürlükte

Sedat Ergin: İstanbul Sözleşmesi 1 Temmuz'a kadar yürürlükte
Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin "Fesih bu konudaki bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe giriyor. Bu durumda, Sözleşme’nin 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte kalacağını anlamalıyız" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, İstanbul Sözleşmesi'nin fehsine yönelik olarak, "Sözleşme’nin feshine ilişkin 80’inci maddeye göre, fesih bu konudaki bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe giriyor. Bu durumda, Sözleşme’nin 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte kalacağını anlamalıyız" değerlendirmesini yaptı. 

Ergin, stanbul Sözleşmesi ile gelenekler çatışınca"başlıklı yazısında şu bilgileri aktardı:

"(...) Türkiye’nin Sözleşme’den çekilmesi halinde 6284 sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” en önemli araç olarak yürürlükte kalacaktır. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni onayladıktan sonra 2012 yılında çıkarttığı bu yasa şiddet gören kadınların korunmasına dönük getirdiği koruyucu düzenlemeler açısından Avrupa Konseyi çevrelerinde de genellikle olumlu karşılanmıştır.

Ancak söz konusu yasanın kapsama alanı son tahlilde şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kadınların “korunması”yla sınırlıdır. Sözleşme’nin “koruma” faslı dışında kalan önleme, kovuşturma ve politikalar gibi diğer alanlardaki taşıdığı hükümlerin Türk kadınları açısından sağladığı güvenceler artık önemli ölçüde boşluktadır.

Son olarak kritik bir ayrıntıya dikkat çekelim. Sözleşme’nin feshine ilişkin 80’inci maddeye göre, fesih bu konudaki bildirimin Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’ne ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe giriyor. Bu durumda, Sözleşme’nin 1 Temmuz tarihine kadar yürürlükte kalacağını anlamalıyız."