Şirketlere tek seferlik deprem vergisi getirildi

Şirketlere tek seferlik deprem vergisi getirildi

Deprem nedeniyle şirketlere ek vergi getirildi. Buna göre kurumlar vergisi ödeyen mükelleflerden tek seferlik yüzde 10 tutarında ek vergi alınacak. Yaklaşık 22 bin mükellef bu ek vergiden etkilenecek.

Meclis Genel Kurulu’nda "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri devam etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş teklifin kabul edilen 10’uncu maddesine ek vergi eklendiğini açıkladı.

Buna göre Maraş merkezli depremler nedeniyle 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kurumlar kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden yüzde 10 oranında tek seferlik ek vergi alınacak.

Söz konusu ek verginin alınma gerekçesine dair açıklama yapan AK Partili Elitaş, ““Ek vergiyi kurumlar vergisi mükellefleri ödeyecek. Gelir vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyecek. Ek vergi, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden alınacak. Düzenleme kapsamına, 2022 yılı için verilecek kurumlar vergisi beyannamesinde istisna ve indirimleri bulunan 22 bin civarı mükellef girecek" dedi.

Depremden etkilenen ve mücbir sebep ilan edilen 11 il ile bir ilçedeki kurumlar vergisi mükellefleri ek vergi ödemeyeceğini ifade eden Elitaş, bu kentlerin Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’ın Gürün ilçesi olduğunu belirtti.

EK VERGİ NASIL HESAPLANACAK?


“Ek vergi nasıl hesaplanacak” sorusuna da açıklamasında yanıt veren Elitaş, “Kurumlar vergisi mükellefleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ile diğer bazı kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca, bazı indirim ve istisnaları safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapabilmektedir” dedi ve şunları söyledi:

Ek vergi, 2022 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde beyan edilen indirim ve istisna tutarları toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Ancak, bazı istisna ve indirimler verginin konusu dışına çıkarılmıştır. Kapsama alınan istisnalar, iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası gibi istisnalardır. İndirimlerden ise, yatırım indirimi, Ar-ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler kapsama dahil edilmiştir. Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınacaktır. Belirtilen şekilde tespit edilen ek vergi matrahı üzerinden ek vergi yüzde 10 oranında hesaplanacaktır."