SOL Parti, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti

SOL Parti, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına itiraz etti

SOL Parti’nin YSK'ya verdiği itiraz dilekçesinde, “Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında iki kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca cumhurbaşkanı adayı gösterilemez” denildi.

SOL Parti, Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine ilişkin itiraz dilekçesini bugün YSK’ya verdi. Dilekçede şunlar kaydedildi:

“Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Aşağıda ayrıntıları ile açıklayacağımız nedenlerle Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına SOL Parti olarak itiraz ederiz.
'En fazla iki kez seçilebilir'

Recep Tayyip Erdoğan, 10.03.2023 tarihinde Anayasa’nın 116/2’nci maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasa’nın 2007 yılında değiştirilen 101/2’nci maddesine göre, ‘Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir.’ Anayasa’nın 101. maddesinde 2017 yılında değişiklik yapılmış ise de 101/2’nci fıkra içeriğinde, yani bu fıkrada bir değişiklik yapılmamıştır. 2017 yılında Anayasa’da değişiklik yapılırken cumhurbaşkanının yetki ve görevleri de artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2’nci maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasa’ya bir geçici madde de konulmamıştır.

'AİHM'e aykırı'

Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında iki kez cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından değil Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 101/2, 116/3’üncü maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası’nın 3/2’nci maddesindeki düzenlemeler uyarınca cumhurbaşkanı adayı gösterilemez.

Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları Cumhurbaşkanı’nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 1. Protokolü’nün 3. maddesine de aykırılık yaratılmıştır.

Açıklanan ve resen göz önüne alınacak nedenlerle itirazın kabulü ile Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı koşullarını taşımamasına rağmen aday gösterilmesinin karşısında, adaylığının kabul edilmemesine karar verilmesini talep ederiz.” (ANKA)