Sözleşmeli üretim modelinin detayları belli oldu: Çiftçinin ne ekeceğine devlet karar verecek

Sözleşmeli üretim modelinin detayları belli oldu: Çiftçinin ne ekeceğine devlet karar verecek

Planlı üretim yapılmasını öngören sözleşmeli tarım modeli ile devlet, çiftçiyi ne üreteceği konusunda yönlendirecek. Üretici ekim döneminde tarlasına ne ekeceğini bildirmek zorunda olacak. Bildirimde bulunmayanlara yaptırım uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı sözleşmeli üretim modeline yönelik taslak, 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak Meclis’in öncelikli konularından biri olacak. Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre tarımda önceliğin stratejik ürünlere verilmesini amaçlayan taslak ile çiftçi tarlasına kafasına göre ekim yapamayacak.

O yıl hangi ürüne ihtiyaç varsa, Bakanlık planlama yaparak ona göre ekim izni verecek. Bu kapsamda, üreticiler ekim döneminden önce Tarım İl Müdürlüklerine başvuracak.

Ne üreteceğini, ne kadar üreteceğini, nerede üreteceğine yönelik izin alacak. Onay alması durumuna ekim yapacak.

Ekilecek ürünün ne olacağına bir anlamda devlet karar verecek. Bakanlık her yıl arz açığı olan ürünleri belirleyerek, çiftçiyi bu ürünleri ekmesi konusunda yönlendirecek. Üreticiye, devletin onay verdiği ürünü ekmesi durumunda, ürün alım garantisi verilecek. Üretici ne ekeceğini devlete bildirmezse, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Ayrıca devletin üretici ve tüccarı bir araya getirerek sözleşme yapmalarını öngören bir sistem de kurulacak.

Tarım arazilerinin boş kalmasının önüne geçilmesi için mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıran bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, bir yıl boyunca üretim yapılmayan araziler devlet tarafından tespit edilecek ve sahibine belli bir kira bedeli ödenerek, üretime açılacak. Düzenleme ile köyde tarlası olup da, şehirlerde yaşadıkları için atıl hale gelen bu arazilerin üretime açılması amaçlanıyor.