Taşıt satışlarında 24-60 ay arası taksitlendirme imkanı

Taşıt satışlarında 24-60 ay arası taksitlendirme imkanı
Ticaret Bakanlığı, perakende işletmecilerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarla ilgili düzenleme yaptı ve taşıt satışlarına 24-60 ay arası taksitlendirme imkanı getirildi.
Taşıt satışlarına 24-60 ay arası taksitlendirme imkanı getirildi. Nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar 60 aya, 120-300 bin lira arası taşıtlar 48 aya, 300-750 bin lira arası taşıtlar 36 aya, 750 bin lira ve üzerindeki taşıtlar ise 24 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Bakanlığın, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Perakende işletmelerce, mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcunun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek şeklindeki fıkra hükmünün konut satışlarını içermemesi için taksitli mal ve hizmet satışları fıkrasına “konut satışı haricindeki” ibare konuldu.

Maddeye, “Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay,  yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay” cümlesi eklendi taşıt satışlarına 12 ayın üzerinde taksit yapabilme imkanı tanındı. Mevcut durumda, perakende işletmeler, 12 aya kadar taksit yapabiliyorlardı.

Metin Türkyılmaz / Ajans Bizim


Ekonomi