TEMA Vakfı’nın başvurusuna Danıştay’dan onay: Kazdağları'na termik santral yapılamayacak

TEMA Vakfı’nın başvurusuna Danıştay’dan onay: Kazdağları'na termik santral yapılamayacak
Danıştay 6. Dairesi, TEMA Vakfı’nın hukuk mücadelesi sonrasında Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yapılması planlanan ‘Çırpılar Kömürlü Termik Santralı’ için verilen ÇED olumlu kararının iptalini onadı. Termik santral Çanakkale’ye yapılamayacak.

TEMA Vakfı’nın hukuk mücadelesi sonuç verdi. Çanakkale’nin Kazdağları Yenice ilçesinde yapılması planlanan ‘Çırpılar Kömürlü Termik Santralı’ için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporunun iptalini Danıştay 6. Dairesi onadı. Bu kararla termik santral Çanakkale’ye yapılamayacak.

Taşyapı-Taşzemin İnşaat Madencilik Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurmuş,  Bakanlık, ÇED olumlu kararı vermişti. Projeye karşı çıkan TEMA Vakfı, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği kararı mahkemeye taşımış, Çanakkale İdare Mahkemesi’nde görülen davada ÇED olumlu kararının iptaline karar verilmişti. Şirket kararı temyize götürmüş, Danıştay 6. Dairesi ‘ÇED olumlu kararının iptali’ kararının ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve alınan kararın onanmasına karar verdi.

Yöre halkı nefes aldı

TEMA Vakfı’nda yaptığı açıklamada, “Daha önce mahkemenin verdiği iptal kararında; santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, bölgedeki tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak projenin ÇED raporu hakkında verilen olumlu kararının kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı” dedi.

Gündem