Trafik cezası, pasaport ve telefon harçlarında zam oranı yüzde 58,46 oldu

Trafik cezası, pasaport ve telefon harçlarında zam oranı yüzde 58,46 oldu
Bazı vergilere gelecek zammı ifade eden yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu ifade edildi.

Yeniden değerleme oranları nedir?

Yeniden değerleme oranı motorlu taşıt, damga vergisi, trafik cezaları, veraset ve intikal vergileri, pasaport harçları, yurt dışından getirilen telefon harcı, özel usulsüzlük cezaları, adli ve idari para cezaları gibi ödemelere yapılacak olan zam oranını ifade eder. (Kısa Dalga)

Ekonomi