TSK'nin Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM'de

TSK'nin Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da görevlendirilmesine ilişkin tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Katar'da gerçekleştirilecek "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nda görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı'na sunulan tezkerede, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan 22'nci FIFA Dünya Kupası'nın, 2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucu, Katar'da yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Organizasyona dünya genelinden 1 milyon kişinin üzerinde katılım beklendiği belirtilerek, "Bu çerçevede düzenlenecek spor etkinliklerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Katar devleti Silahlı Kuvvetleri ile Katar devleti hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla, "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" müştereken icra edilecektir. "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı', 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun, başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi maksadıyla, organizasyonun güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit unsurlarına karşı Katar devleti sınırları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli tedbirlerin Katar devleti ve katılımcı ülkeler tarafından müştereken teşkil edilecek "Görev Kuvveti" vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir. Katar devleti hükümeti, bahse konu harekat çerçevesinde dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ait unsurlar ile katkıda bulunmalarını talep etmiş olup; ülkemizden de aynı kapsamda talepte bulunmuştur. "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na ülkemizin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan'ın askeri unsurlarıyla katkıda bulunmaları söz konusudur" denildi.

Devamında, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın dünya genelinde yoğun şekilde takip edilecek bir spor etkinliği olduğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi:

"Katar ile sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ile siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda geliştirdiğimiz müstesna iş birliği; Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı önem muvacehesinde Katar devleti hükümetinin söz konusu talebine olumlu yanıt verilmesinin yararlı olacağı değerlendirilmiştir. "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı" kapsamında görevlendirilecek TSK unsurları tüm görevlendirme süresince milli komuta altında bulunacak olup harekat çerçevesinde unsurlarımızca icra edilebilecek faaliyetler de yine milli komuta dahilinde yapılacak değerlendirme suretiyle gerçekleştirilecektir. "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na katılmamız, 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin Katar'da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021 tarihinde 2 ülke arasında imzalanan "Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol'ün gerekleriyle de uyum ve bütünlük içindedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında 23 Mayıs 2007 tarihinde "Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması', 19 Aralık 2014 tarihinde "Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması" ve 28 Nisan 2016 tarihinde "Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" imzalanmıştır. Bu suretle oluşan güçlü ahdi çerçeve dahilinde teşkil edilen "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı" faaliyetlerini sürdürmekte, Katar'ın kurumsal imkan ve kabiliyetinin yanı sıra Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına da katkıda bulunmaya devam edilmektedir. 2 ülke halkları arasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları, Katar devletiyle önemli bölgesel sorunların çözümüne yönelik görüş birlikteliğimiz, bölgesel ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek ve dayanışmamız ile terörizm ve benzeri tehditlerle mücadelede izlediğimiz ortak kararlı tutum ışığında, Katar ile ilişkilerimizin stratejik önemi haiz olduğu değerlendirilmektedir."

Söz konusu harekat kapsamında TSK'ya Katar'da bulunmak üzere 6 ay süreli izin verilmesi gerektiği aktarılan tezkerede, "Bu mülahazalarla, Katar devleti hükümeti tarafından talep edilen desteği sağlamak ve "Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'na iştirak etmek üzere; hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde TSK'nın Katar devleti sınırları içerisinde ve Katar devleti karasuları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin, Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca 6 ay süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım" ifadeleri yer aldı. (DHA)