TTB: "Aşıda randevu sistemi, süreci yavaşlatıyor ve geciktiriyor"

TTB: "Aşıda randevu sistemi, süreci yavaşlatıyor ve geciktiriyor"
Türk Tabipleri Birliği’nin pandemiye ilişkin hazırladığı 11. Ay raporunda “COVID-19 aşılama sürecinde yönetim krizi sürüyor. Randevu sistemi, aşılamayı hem yavaşlatıyor ve hem geciktiriyor” denildi.

TTB’nin 11. Ay raporunda “Geçtiğimiz ay, sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandı. Bunlardan biri, 14 Ocak tarihinde ülke genelinde aşılamaların başlaması oldu. Bir diğer önemli gelişme ise 2 Şubat tarihinde Sağlık Bakanı’nın açıklamasıyla gündeme gelen 3 farklı varyantın yol açtığı COVID-19 vakalarıydı” denildi.

Raporda, “Pandemiyle geçirdiğimiz 11 ay, sağlık  sisteminin ve sağlık sisteminin temel taşı olan birinci basamak sağlık örgütlenmesinin önemini bize tekrar tekrar gösterdi” ifadesine yer verilirken, şu değerlendirmeler yer aldı:

“TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu, COVID-19 aşılma sürecini tabip odaları Aile Hekimleri komisyon temsilcileriyle değerlendirmek amacıyla1 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi yaptığı toplantıda öne çıkanlar:

  • Aşıya ulaşımda zorluklar, halkın eşit ve adil koşullarda aşılanmasına engel… Pandemide gelinen nokta değerlendirildi. Gerek COVID-19 aşılarının gerekse rutin uygulanan aşıların ASM’lere ulaştırılmasında ilden ile, ilçeden ilçeye farklılıklar yaşandığı dile getirildi. İklim koşullarının zorlu olduğu Hakkari gibi illerde ve merkezlere uzak ASM’lerde aşıya ulaşımın daha zor olduğu aktarıldı. Uygulamadaki bu farklılıkların, eşit ve adil hizmete olanak vermediğine dikkat çekildi.
  • Randevu sistemi, aşılamayı hem yavaşlatıyor ve hem geciktiriyor. Aşı randevusunu telefondan almak isteyen hastaların hat meşguliyeti ile karşılaşması, MHRS’nin bazı bölgelerde işlevli olmaması, 60 yaş üstü hastaların çoğunun internet kullanımında zorlanması gibi sorunlar nedeniyle aile hekimlerinin özel telefonlarından randevuya zorlandığı belirtildi. “Aşıla” adlı mobil uygulamada yaşanan ve bir türlü giderilemeyen teknik sorunların, aşılamanın gecikmesine ve bazen yapılamamasına sebep olduğu vurgulandı.
  • Sağlık çalışanlarının aşılmasında sorunlar giderilmiyor. Yardımcı sağlık personellerinin büyük kısmının halen COVID-19 aşılama listesine alınmadığı bilgisi paylaşıldı.
  • İkinci doz aşılama için yeterli dozda aşı olacak mı? İkinci doz aşılama başlandığında hem yeterli aşıya ulaşılması hem de yaşanacak yoğunluk konularında endişeler dile getirildi..
  • Emek gücü eksikliğimiz giderilmiyor. Aylık rutin 170 aşılaması olan ASM’lerde aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli eksikliğinin giderilmediği, hiçbir hemşirenin olmadığı birimlerde rutin hizmetlere ilaveten COVID-19 aşılamasının yapılmasının olanaksız olduğu vurgulandı.

Sağlık