TÜİK'ten mutluluk araştırması: Herkes mutlu!

TÜİK'ten mutluluk araştırması: Herkes mutlu!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de mutlu olanların oranının bir önceki yıla göre sadece yüzde 4,2 oranında düştüğünü açıkladı. Her 10 kişiden 7'si geleceğinden umutlu.

Pandemi, ekonomik sıkıntılar, doğal felaketler mutluluğumuza engel olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de mutlu olanların oranının geçen yıla göre yüzde 4,2 oranında düştüğünü bildirdi. Her 10 kişiden 7'si geleceğinden umutlu. Eğitim durumları sonuçlarına göre yüzde 54,4 ile en mutlu kesim herhangi bir okulu bitirmeyenler oldu.

TÜİK, 2020 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 52,4 iken 2020 yılında yüzde 48,2 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2019 yılında yüzde 13,1 iken 2020 yılında yüzde 14,5 oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2019 yılında yüzde 47,6 iken 2020 yılında yüzde 43,2 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2019 yılında yüzde 57,0 iken 2020 yılında yüzde 53,1 oldu.

TÜİK araştırmasının sonucunda evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 51,7 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 41,3 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 46,7'sinin, evli kadınların ise yüzde 56,8'inin mutlu olduğu gözlendi.

65 yaş üstü mutlu

TÜİK’in yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelemesinde 65 ve üzeri yaş grubu, 2019 yılında yüzde 58,5, 2020 yılında ise yüzde 57,7 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda görülürken 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda gözlendi.

Okul bitirmeyenler

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelemesinin sonucuna göre ise 2020 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde 50,3 ile ilkokul mezunu, yüzde 46,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 46,1 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 44,2 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Aile mutluluğu
 
Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişilerin incelemesinde ise kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2020 yılında yüzde 69,7 olurken bunu sırasıyla; yüzde 15,0 ile çocuklar, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,6 ile anne/baba, yüzde 3,5 ile eş ve yüzde 2,2 ile torunlar takip etti.

Asayiş hizmetlerinden mutlu

TÜİK’in kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelenmesine göre de  2020 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 77,4 olurken bunu sırasıyla yüzde 72,1 ile ulaştırma ve sağlık, yüzde 63,9 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,4 ile adli ve yüzde 56,2 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

10 kişiden 7'si umutlu

TÜİK’e göre kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 69,6 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 68,5 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,7 oldu.

(ANKA)

 


Yaşam