"Dinamik Denetim Modeli" başladı: Kameralar takip edilecek, ihbarlar değerlendirilecek, denetimler artacak

"Dinamik Denetim Modeli" başladı: Kameralar takip edilecek, ihbarlar değerlendirilecek, denetimler artacak
Normalleşme adımıyla birlikte Türkiye'de bugün tedbirlerin takibi amacıyla "Dinamik Denetleme Modeli" başladı. Tüm Türkiye'de kent kameraları takip edilecek, vatandaşların ihbarları değerlendirilecek ve denetimler sıklaştırılacak.

 

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mart'ta açıkladığı kademeli normalleşme planı kapsamında, 'Dinamik Denetim Modeli'ni bugün itibariyle başlattığını duyurdu. Peki nedir “dinamik denetleme modeli.”

Bakanlığın duyurusuna göre, model 14 maddeden oluşuyor:

1-Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda yürütülen denetim faaliyetlerine: tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek [ personel, araç, malzeme vb.] vermesi sağlanacak. 

2- Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün [ milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/malmüdürü vb.] başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri oluşturulacak. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapmaları sağlanacak. 

3- Her bir belediyede bulunan zabıta personelinden her ekip en az üç zabıta personelinden müteşekkil Belediye Denetim Ekibi, İl Özel İdareleri personelinden en fazla üç personelden müteşekkil şekilde ve her bir ilçeye en az bir ekip düşecek şekilde ekipler il Özel idaresi Denetim Ekibi oluşturacaklar. 

İl ve ilçelerde bulunan meslek odaları veya bunlara bağlı alt odalar Oda Denetim Ekibi oluşturarak her hafta en az bir kez, üyelerinin iş yerlerini denetleyerek gerekli rehberlik faaliyetlerini yürütecek ve aykırı tedbirlerde oda mevzuatı çerçevesinde işlem tesis ederek yapılan denetimleri haftalık olarak raporlayacaklar.

İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip kamu personelinden ekipler oluşturularak bu ekipler aracılığıyla il/ilçelerde kanun kapsamında olan veya olmayan tüm işyerlerinin salgınla mücadele tedbirlerine uyumunu sağlamaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığının il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan gıda denetmenlerinden ekipler oluşturarak bu ekipler aracılığıyla il/ilçedeki gıda üretim ve satış yerleri salgınla mücadele tedbirlerine uyum yönünden denetlenecek. 

4- Dinamik denetim faaliyetlerinde kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından faydalanılarak tedbirlere aykırı uygulamalara ceza kesilebilecek 

5- Dinamik denetim faaliyetlerine vatandaşlar da da etkin şekilde katılım sağlayabilecek. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile yapılan ihbarlar II/Ilçe Salgın Denetim Merkezi (ISDEM) yazılımı entegrasyonuyla anlık olarak denetim ekiplerine ulaşacak ihbarların yerinde kontrolü vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilecek. 

6- Yüzde  50 kapasite sınırlamasıyla hizmet vermesine izin verilen her esnaf, haftada en az bir kez denetlenecek. 

7- Katılımı azami 300 kişiyle sınırlandırılan genel kurul gibi etkinliklerde kısıtlamanın denetlenmesi için en az bir kamu personeli görevlendirilecek. Kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ceza kesilecek.

8- Konaklama tesislerine dair daha önceki Genelgeler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir. 

9- Kontrollü normalleşme döneminde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğu, görsel, yazılı medya ve anonslar ile vatandaşlarımıza hatırlatılacak. 

10- Kolluk birimleri ve denetim ekipleri tarafından yürütülecek denetim faaliyetleri; vatandaşlarımıza rehberlik edecek şekilde olacak ve vatandaşlarımız' kurallara uymaları noktasında sorumlu davranmaya davet edecek şekilde olacak. Kurallara aykırılıkta ısrar eden. suistimal edici davranışlarda bulunan yerler, geçici olarak faaliyetten men edilebilecek. 

11- Vali ve Kaymakamlar koordinesinde 4 Mart Perşembe günü toplam 260.000 denetim personelinin katılımıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacak. 

12- Dinamik Denetim Faaliyetleri, 7/24 esasına göre süreklilik taşıyacak. Denetimlerin sürekliliği, planlı icrası ve konu/faaliyet bazlı gerçekleştirilmesine dikkat edilecek. 

13- Valiler ve kaymakamlarca, mahalle idare birimleri, ilgili meslek oda başkanları, STK'lar, OSB yetkilileri/temsilcileriyle acilen toplantı yapılarak kontrollü normalleşme döneminin sürekliliği için sürece destek vermelerinin önemi anlatılacak. 

14- Valiler illerinde salgının seyrini etkileyen (olumlu-olumsuz) her türlü faktörün (ilçeler arası farklılıklar, il nüfusunun yaş ortalaması, il dışından kaynaklı sorunlar vb. il bazlı özel sebepler) analiz edileceği ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirler ile yürütülen/yürütülecek olan faaliyetlerin yer alacağı İl Salgın Risk Azaltma Planı (SARAP) hazırlayacak.

Sağlık