Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bilimsel araştırmalar için ayrılması gereken bütçe ile demirbaş alındığı ortaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde bilimsel araştırmalar için ayrılması gereken bütçe ile demirbaş alındığı ortaya çıktı
Sayıştay’ın 2022 raporunda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalar için ayrılması gereken bütçenin demirbaş alımında kullanıldığı ortaya çıktı.

Sayıştay’ın 2022 yılına ilişkin paylaştığı raporda, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde bir çok usulsüz harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Tablet, bilgisayar ve fotoğraf makinesi alındı

Gazete Duvar'dan Kadir Cesur'un haberine göre üniversitede bilimsel araştırma için ayrılan proje bütçesinin fotoğraf makinası, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi taşınır demirbaşlar için harcandığı ve bu malzemelerin de proje bitiminde üniversiteye teslim edilmesi gerektiği halde, personellerin tasarrufunda kullanıldığı tespit edildi.

En az yüzde 5'i bilimsel araştırmalarda kullanılacaktı

Raporda, üniversitenin döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın en az yüzde 5'inin, üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılması gerektiği ancak üniversitenin bu yüzde 5’lik özel bütçeyi de taşınır mal alımında kullandığı bilgisine yer verildi.

Toplam 7 milyon 235 bin 30 liralık harcama

Rapora göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, bu özel bütçeden toplam 7 milyon 235 bin 30 lira tutarında bilgisayar, dayanıklı mal ve malzeme, makine-teçhizat, laboratuvar cihazı veya tıbbi cihaz alımı gerçekleştirdi. Ancak sözleşmede belirtilen proje süresi bitmesine rağmen birimlere verilen teçhizatların geri alınmadığı ve personellerin kişisel tasarrufunda kullanılmaya devam edildiği tespit edildi.

Spor kompleksinin kiracısı sözleşme hükümlerini yerine getirmedi

Rapora yansıyan bir başka detaya göre 2018 yılında kiraya verilen 3 bin 500 kişilik spor kompleksini işleten kiracının, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesine rağmen kira sözleşmesinin feshedilmediği ve üniversite yönetimi tarafından korunduğu ortaya çıktı.

Üniversite yönetimine 6 şikayet dilekçesi verildi

Rapora göre işletme hakkında üniversite yönetimine verilen altı tane şikâyet dilekçesinde, spor kompleksi içerisinde bulunan yüzme havuzu dahil 17 bin metrekarelik kapalı alanda kullanılan ısıtma-soğutma sistemine idarenin izni ve gözetimi olmadan yapılan müdahaleler sonucu can ve mal güvenliği için tehlikeli olduğu belirtildi.

Doğal gaz faturası da zamanında ödenmedi ve sayaç mühürlendi

Öte yandan spor kompleksini işleten kiracının elektrik ve doğal gaz gibi fatura borçlarını zamanında ödemediği için doğal gaz aboneliğinin iptal edilerek sayacın mühürlendiği belirlendi. Raporda ayrıca Kira Sözleşmesinin 11’inci maddesi uyarınca kira sözleşmesinin feshini gerektiren birden fazla aykırı davranış bulunmasına rağmen üniversite yönetimi tarafından bu yasal hakkın işletilmediği tespit edildi.

Personellere yüzde 50 indirim

Üniversite ile ilgili yapılan bir başka tespitte ise, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararlarına aykırı olmasına rağmen, üniversitenin iç işleyişine dair karar vermekte yetkili organ olan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu tarafından 20.02.2020 tarihinde alınan kararda; üniversite personelleri, eşleri ve çocuklarının lisansüstü ikinci öğretim programlarına katılmak için ödeyecekleri harç ücretlerinde yüzde 50 indirim kararı alındığı tespit edildi.

13 dekan sendika üyesi

Ayrıca 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarının sendika üyeleri olamayacakları düzenlenmişse de üniversitede yapılan denetimlerde, kanunen sendikaya üye olamayacak 4 daire başkanı, 13 dekan, 2 enstitü müdürü, 1 enstitü müdür yardımcısı, 5 yüksekokul müdürü ve 10 yüksekokul müdür yardımcısının sendika üyesi oldukları ve ilgili yasaya göre derhal bu söz konusu kişilerin ‘sendika üyeliklerinin sona erdirilmesi’ gerektiği tavsiye edildi. (Kısa Dalga)

Gündem