Ve Tanrıverdi yine sahnede: Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşuyla bir asırdır batı güdümünde

Ve Tanrıverdi yine sahnede: Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşuyla bir asırdır batı güdümünde
Eleştiriler üzerine kendini gündemden düşüren SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, İslam Birliği Kongresi öncesinden yeniden Cumhuriyeti hedef aldı ve “birlik olmanın tutkalının dini değerler olduğu”nu ifade etti

Özel silahlı kuvvetleri, yapılanması ve faaliyetleri nedeniyle yöneltilen eleştirilerden sonra ismini duyurmamaya çalışan SADAT’ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Cumhuriyeti hedef alan ifadeleriyle yeniden dikkat çekti. Dini değerleri, birlik olmanın tutkalı olarak tanımlayan Tanrıverdi, Cumhuyetin kuruluşuyla beraber ülke yönetiminin bir asırdır batı güdümünde olduğunu savundu.

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre; Asya-Afrika İslam Devletler Birliği (ASRİKA) adında, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça olan bir konfederasyon kurulması öngörülen İslam Birliği Kongresi’nin 6.’sı bugün başlıyor.

Cumhuriyet’te yer alan haberde, Kongrede yayınlanacak bildirilerden özetler bir kitapçıkta toplandı ve SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi bu kitapçığa önsüz yazdı. Tanrıverdi bu önsöz yazısında, “Türkiye’nin, cumhuriyetin kuruluşuyla beraber İslamı ve İslami değerleri tehdit olarak gördüğünü, ülke yönetiminin bir asırdır Batı güdümünde olduğunu, seküler kavmiyetçi tutumla Kürtlerin devlete küstürüldüğünü” iddia etti. Tanrıverdi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eşbaşkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştirdi.

Tanrıverdi, “imparatorlukların dağılmasının ardından milletlerin, güdümlü devletçikler halinde teşkilatlandırıldığını, totaliter rejimlere mahkûm edildiğini, diktatörlerin vasi devletler tarafından korunup desteklendiğini” iddia etti.

ABD ve NATO’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eş başkanı olduğunu söylediği “Büyük Ortadoğu Projesi”ni de eleştiren Tanrıverdi, bu projeyle “İslam dünyasının sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantı ve istikrarsızlığa sevk edildiğini” kaydetti. Tanrıverdi, Cumhuriyeti de hedef alarak “Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber gelişmiş devletler seviyesine ulaşmanın sosyokültürel devrimlerle toplumu değişime uğratmadan mümkün olmadığı kabulüyle; İslam dinini, İslami değerleri ve temsil ettiği medeniyeti tehdit olarak gördüğünden, Batı medeniyetini ulaşılacak nihai hedef olarak göstererek yüzünü Batı’ya çevirmiş, İslam devletlerine ve Müslüman milletlere sırtını dönmüş, İslam dünyasına yabancılaşmıştır” iddiasında bulundu.

“YANLIŞ RESMİ İDEOLOJİ İLE MÜCADELE”

Türkiye’nin “bir asırdır Batı güdümünde hareket ettiğini” öne süren Tanrıverdi, “Silahlı kuvvetler, irtica sendromu nedeniyle mütedeyyin insanları devlete küstürürken birlik olmanın tutkalı durumundaki dini değerleri yok etmek istediği ve seküler kavmiyetçi tutumu nedeniyle de Kürt halkını, devlete bağlılığını sorgular hale getirmiştir” dedi. Tanrıverdi, son 10 yılda siyasi istikrar sağlandığını belirterek “yanlış resmi ideoloji ile yapılan mücadele sonucu Türkiye’nin iç sorunlarını büyük ölçüde çözdüğünü” de savundu.

Gündem