Yargıtay, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya verilen mahkumiyeti bozdu

Yargıtay, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'ya verilen mahkumiyeti bozdu

Yargıtay, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay hapis cezasını "eksik inceleme ve yetersiz gerekçe" nedeniyle bozdu. Daire, buna rağmen Mızraklı'nın tahliye talebini reddetti.

Yargıtay, kayyum atanarak görevden alınan ve tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını "eksik inceleme ve yetersiz gerekçelere dayandığı" için bozdu. Ancak Daire, Mızraklı'nın avukatlarının yaptığı tahliye talebini ise reddetti.

Mızraklı'nın avukatı Muhsin Bilal'in yaptığı açıklamada Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararını bozduğu belirtildi. Avukat Bilal'in açıklamasında Yargıtay'ın kararı şöyle özetlendi:

* Dr. Adnan Selçuk MIZRAKLI'nın mahkeme salonunda hazır bulundurulmaksızın SEGBİS yöntemiyle savunma alınmak istenmesinin savunma hakkının kısıtlanması niteliğinde olduğu,
* İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla karar veren Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinin cezalandırma kararına dayanak yapılan olgulardan biri olan ve "Mezopotamya Üniversitesinin kurulması çalışması yürüten Mezopotamya Vakfının faaliyetine devam edip etmediği, örgütle irtibatının bulunup bulunmadığını tespit edilmesi" gerektiğinin gözetilmemesi,
* Dosya içeriğinde yer alan" tape kayıtlarının ve dijital materyallerin inceleme yapılmaksızın ve bu konuda alınacak rapora karşı sanık ve müdafilerin beyanı alındıktan sonra karar verilmesi gerekirken bunun yapılmamasının kanuna aykırı olduğu ifade edilerek kararın bozulmasına karar verilmiştir.
• Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3 Ceza Dairesi aynı kararında Dr. Adnan Selçuk Mızraklı'nın tahliye edilmesine ilişkin talebimizin ise reddine karar vermiştir."

Mızraklı halen Edirne Cezaevi'nde, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı hücrede tutuluyor. (Kısa Dalga)