Yargıtay'dan 'boşanma' kararı: Cimri ve ter kokuyor...

Yargıtay'dan 'boşanma' kararı: Cimri ve ter kokuyor...

Yargıtay, bir boşanma davasında cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter kokan kocanın tutum ve davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığına hükmetti.


İzmir'de yaşayan B.T, kocası N.T'nin evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği cimrilik ölçüsünde tutumlu olduğunu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğunu iddia ederek boşanma davası açtı. Sabah'tan Halil Turan'ın haberine göre Koca N.T'de karşı boşanma davası açmasının ardından İzmir 11. Aile Mahkemesinde taraflar arasındaki "boşanma" davaları birleştirilerek yargılamaları yapıldı. İzmir 11. Aile Mahkemesinin verdiği kararda, kadının kocasıyla eşit kusurlu olduğu kabul edildi. Ayrıca kadının boşanmaya sebep olan olaylarda kişilik haklarına saldırı niteliğinde olaylar yaşanmadığı belirtilerek maddi-manevi tazminat isteği de reddedildi. Çiftin boşanmasının ardından taraflar Yargıtay'ın yolunu tuttu.
Yargıtay, 2. Hukuk Dairesine gelen dosyada yapılan incelemenin ardından davayla ilgili son noktayı Yargıtay koydu. İçtihatlara da giren karara göre, kocanın evlilik birliğine ilişkin görevlerini yerine getirmediği, ayrı bütçe oluşturduğu, cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter koktuğun belirtilerek kocanın gerçekleşen ve süreklilik gösteren bu tutum ve davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığı kaydedildi.

Kadına atfedilebilecek bir kusurun da bulunmadığını belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının, kocasıyla aynı oranda kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak maddi tazminat talebinin reddedilmesinin isabetsiz olduğunu belirterek kararı bozdu. Yargıtay'ın kararı İzmir 11. Aile Mahkemesine tekrar gönderildi.