Yargıtay’ın Can Atalay kararı: Dava açılırsa AYM üyelerini yargılayacak mahkeme yok!

Yargıtay’ın Can Atalay kararı: Dava açılırsa AYM üyelerini yargılayacak mahkeme yok!
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusu işleme konulursa, Can Atalay kararına imza atan ve aralarında AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın da olduğu 9 üyenin, karara karşı oy kullanan 5 üye tarafından yargılanması gerekecek. Ancak Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’ne göre Genel Kurul’un Başkan hariç en az on üye ile toplanması gerekiyor.

KISA DALGA ÖZEL


Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin Can Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyelerinin “Anayasa’yı ihlal” iddiasıyla yargılanması için suç duyurusunda bulunması siyaset ve yargı dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına imza atan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Hasan Tahsin Gökcan ve Kadir Özkaya ile üyeler Engin Yıldırım, M. Emin Kuz, Rıdvan Güleç, Yusuf Şevki Hakyemez, Selahattin Menteş ile Kenan Yaşar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anayasa Mahkemesi kararına karşı çıkan üyeler Muammer Topal, Yıldız Seferinoğlu, Basri Bağcı, İrfan Fidan ve Muhterem İnce ise bu karşı oyları sayesinde suç duyurusundan kurtuldular.
Bir yüksek mahkemenin üyelerinin verdikleri karar nedeniyle yargılanmasını talep eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, suç duyurusunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi üyelerinin hangi usullerle yargılanabileceği Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun’da düzenleniyor. Kanuna göre Yargıtay Başsavcılığı’nın Anayasa Mahkemesi üyelerinin yargılanması konusunda yetkisi bulunmuyor. Bu durumda Başsavcılığın suç duyurusunu doğrudan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na iletmesi gerekiyor.

Ancak bu suç duyurusunun iletileceği Başkanlık koltuğunda oturan Zühtü Arslan da Yargıtay’ın suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında yer alıyor.

Buna göre Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri iddia edilen suçlarla ilgili soruşturma açılması Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun kararına bağlı.

Kanundaki düzenlemeye göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bir suç isnadı olduğu takdirde, Genel Kurula götürmeden önce üyelerden birine ön inceleme yaptırabiliyor. Soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi için gerekli incelemeyi yapmak üzere görevlendirilen üye, incelemesini tamamladıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildiriyor.

Yargılayacak heyet yok

Yani Yargıtay’ın suç duyurusu işleme konulduğu takdirde Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kendisi de dahil 9 Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında yapılacak soruşturmayı Can Atalay kararında karşı oy kullanan 5 üyenin yürütmesi gibi bir durum ortaya çıkacak. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’ne göre Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başkan dahil en az 11 üye ile toplanabiliyor. Bu durumda Anayasa Mahkemesi üyelerini yargılayacak bir heyetin nasıl oluşturalacağı konusu Anayasal bir krize neden olacak.