Yıllık kültür harcamaları açıklandı: Televizyon ve kitap arasında uçurum

Yıllık kültür harcamaları açıklandı: Televizyon ve kitap arasında uçurum
Kültür harcamaları 2021'de önceki yıla göre yüzde 31,8'lik artışla 79 milyar 530 milyon 334 bin TL oldu. Kültür harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise yüzde 1,1.

Geçen yılki kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 52,4 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 25,1 artarak 41 milyar 698 milyon 592 bin TL oldu.

Bunun yüzde 72,2'si merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti.

kultur-harcama.jpg

Hanehalklarının 2021'deki kültür harcamalarında televizyon ve ekipmanı masrafları yüzde 20,5 (7 milyar 615 milyon 918 bin lira), kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler yüzde 15,7 (5 milyar 832 milyon 298 bin lira) ve veri işlem ekipmanları yüzde 15,5 paya sahip oldu.

kultur-harcama1.jpg

Verilere göre 2021'de kültür harcamalarında kitabın payı yüzde 11,7'de kaldı. Buna göre 2020'de kitaplara 3 milyar 475 milyon 583 bin lira harcandığında ailenin harcamalarının yüzde 13,1'ini oluşturuyordu.

Geçen yıl kitaplara harcanan miktar 4 milyar 347 milyon 58 bin liraya yükselmesine rağmen aile bütçesindeki payı gerilemiş oldu.

Sektörün cirosu arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin cirosu önceki yıla göre yüzde 61,4 artarak 145 milyar 186 milyon 559 bin TL olurken, faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 64,1 artarak 27 milyar 846 milyon 992 bin TL oldu.

Katma değerin yüzde 20,9'u kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,3'ü sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,3'ü mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi. (Kısa Dalga)

Kültür Sanat