Sorun 'eğitim'miş: Hakime, savcıya, bekçiye, imama, gardiyana ‘insan hakları’ eğitimi

Sorun 'eğitim'miş: Hakime, savcıya, bekçiye, imama, gardiyana ‘insan hakları’ eğitimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın önemli bir bölümü yine kamu görevlilerinin eğitim çalışmalarına ayrıldı. Yıllardır, AB’ye uyum çalışmaları kapsamında onlarca eğitim alan kesimler yeni eylem planında yine eğitime tabi olacak.


İnsan Hakları Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntılı biçimde açıklandı. Yıllardır hem meslek içi eğitim hem de hukuk eğitimi konusunda AB’ye uyum çerçevesinde yoğun bir eğitim alan kamu personeli, Erdoğan’ın açıkladığı plana göre yine “insan hakları” eğitiminden geçecek.

 Hakim ve savcılar, kolluk güçlere, bekçiler, infaz koruma memurları, din görevlilerinin “insan hakları” eğitiminden geçirilmesi, okullarda öğrencilere insan hakları dersi, bugüne kadar bir çok eylem planı ve uygulamada yer almasına karşın AKP’nin yeni İnsan Hakları Eylem Planı’nın en önemli bölümünü oluşturdu.  

AİHM ve Anayasa Mahkemesi’nin en çok ihlal kararı verdiği temel insan hakları sorunlarında en şimdilik en somut çözüm: Eğitim.

 İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan eğitim çalışması hedefleri şunlar:

 

 • Tutuklama ve adli kontrol uygulamalarına ilişkin olarak sulh ceza hâkimleri ve savcılara düzenli olarak eğitim verilecek.

 

 • Üst ve beden aramalarının, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uygulanmasına yönelik kararlılık sürdürülerek kolluk görevlileri ve ceza infaz kurumu personeline düzenli eğitim verilmesine devam edilecek.

 

 • Yargı mensuplarının bilgilerinin güncelliğini ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla sürekli ve zorunlu eğitim modeline geçilecek. İnsan hakları farkındalıklarını en üst düzeyde tutmak amacıyla meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerinde Anayasa Mahkemesi ve AİHM içtihatlarına da yer verilecek.

 

 • İlk defa ihtisas mahkemelerine atanan hâkimlere göreve başlamadan önce ihtisas alanıyla ilgili eğitim verilecek.

 

 • Hâkim, savcı, avukat, kamu görevlileri ve akademisyenler ile lisans veya lisansüstü eğitim alanların başta insan hakları olmak üzere farklı hukuk disiplinlerinde yurt dışında eğitim görmeleri için “İnsan Hakları Araştırma Bursu” sağlanacak.

 

 • Kolluk görevlileri ile çarşı ve mahalle bekçilerine zor ve silah kullanımı ile kötü muamele teşkil edebilecek durum ve eylemler hakkında düzenli olarak eğitim verilecek.

 • İnsan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi amacıyla ilk ve orta öğretimde insan hakları konulu ders programları geliştirilecek.

 

 • Hukuk fakültelerine girişte uygulanan 125 bin başarı sıralaması şartı önümüzdeki yıl 100 bin olarak uygulanacak. Süreç içerisinde bu başarı sıralaması şartı kalite odaklı daha da iyileştirilecek.

 

 • İnsan hakları hukukuyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve hukuki olgulara ilişkin toplumsal talep ve ihtiyaçları dikkate alarak yeni politika önerileri geliştirmek üzere “Hukuk Araştırmaları Enstitüsü” kurulacak.

 

 • Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının yasaklanması ve müdahale uygulamalarına ilişkin mülki idare amirleri ve kolluk görevlilerine yönelik uluslararası standartlar dikkate alınarak farkındalık artırıcı eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

 

 • Toplumun insan haklarına duyarlılığını artırmak için din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilecek.