Yiyecek ve içecek sektörüne ciro kaybı desteği

Yiyecek ve içecek sektörüne ciro kaybı desteği
Koronavirüs salgını nedeniyle zor durumda olan yiyecek ve içecek sektörüne verilecek “ciro kaybı desteği” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelere koronavirüs salgını dolayısıyla verilecek "ciro kaybı desteği" Resmi Gazete'de yayınlandı.

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla 2020'deki ciroların 2019'daki cirolara göre azalan tutarının yüzde 3'ü esas alınarak verilecek. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak itibarıyla 2019 ve 2020'deki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen Katma Değer Vergisi beyannameleri esas alınacak.

 Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020 dönemlerine ilişkin verilen beyannameler, ciro hesaplamasında dikkatte alınmayacak. Fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ciro kaybı desteği ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek. Ciro kaybı desteğine ilişkin başvuru süresi ile diğer usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecek.

Ekonomi