"Yolsuzluk istifası" iddialarıyla gündeme gelen Nevşehir'de Sayıştay raporları ne diyor?

"Yolsuzluk istifası" iddialarıyla gündeme gelen Nevşehir'de Sayıştay raporları ne diyor?
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yolsuzlukların üzerine gittiği için istifası istenerek, görevinden ayrıldığı iddialarının ardından Sayıştay’ın belediyeye ilişkin tespitleri dikkat çekti.

Nevşehir Belediye Başkanı  AKP’li Rasim Arı’nın ‘sağlık’ gerekçesiyle istifasının altında yolsuzluklarla mücadele etmek istediği için baskı gördüğü ve istifası istenerek, görevinden ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu iddiaların üzerine gözler belediyenin Sayıştaş raporlarına çevrildi.
ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda, belediye meclis üyesinin şirketinden ‘usulsüzce’ doğrudan temin yoluyla alım yapıldığı tespit edildi.
* 6 Mart 2019 – 13 Mayıs 2019 tarihleri arasında 141 bin 420 lira 5 kuruşluk alımın Belediye Kanunu’na aykırı olduğunu belirleyen Sayıştay denetçileri, “Belirtilen mevzuat hükmünde belediye meclis üyelerin görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişkiye giremeyeceği açık olarak hüküm altına alınmıştır” tesbitinde bulundu.

"Kanunun çevresinden dolandı"

Belediye mal ve hizmet alımını bir firmaya ihale etmek için Kamu İhale Kanunu’ndaki sınırın çevresinden dolanarak, ihaleyi 3-4 aylık sürelerle yeniledi. Raporda, “Büyükşehir dışındaki il belediyeleri için sınır olan 30 milyon 101 lirayı geçmeyecek şekilde mal, hizmet ve yapım işlerinin kısımlara bölündüğü, müdürlük bazında yapılan incelemede de aynı firmadan aynı iş tanımı ile 3-4 aylık sürelerde birden çok alım yapıldığı tespit edildi” denildi.

"Taşınmazlar üçüncü kişilere devredildi"

Denetçiler bazı taşınmazların kira ihalesi yapılmadan işgal yoluyla kullandırıldığını ve üçüncü kişilere devredildiğini belirlerken, bu tespiti şöyle açıkladı:

“İdarenin 45 adet taşınmazı ihale yapılmadan işgaliye ücreti karşılığında kişilere kullandırılmış ve bu kişilerle sözleşme imzalanmamıştır. İşgalli taşınmazlara ilişkin sözleşme düzenlenmediği için taşınmaz yer teslimi gerçekleştirilmemiş ve taşınmaz üzerinde bulunan demirbaşlara verilecek zarar ile izinsiz yapılacak tadilat, büyütme vb. durumlarda herhangi bir yaptırım uygulanamamıştır. Ayrıca kişilerin belediye encümenine başvurarak işgalli taşınmazları devrettiği görülmüştür.”

"Kendi reklam panosuna para ödedi"

Denetçilerin tespitine göre belediyenin yeni hizmet binası yapım işinde teminat güncellenmemesi sebebiyle yüklenici aleyhine çıkan 215 bin 666 lira 82 kuruşun yasal takibi yapılmadı.

Belediye kiraya verdiği reklam panolarında  ücretsiz kullanma hakkından faydalanmayarak, kiraladığı şirkete reklam parası ödedi. Denetçiler durumun düzeltilmesini isteyerek, tespitini “Sözleşmede mevcut reklam materyallerinin yüzde 10’una kadar ücretsiz kullanma imkanı getirilmesine rağmen bu haktan faydalanılmadığı ve yapılan reklamlar için ilgili firmaya ödemeler yapıldığı görülmüştür” diye açıkladı.

Halk otobüslerine imtiyaz

Yine denetçilerin tespitine göre belediye sınırları içinde faaliyet gösteren halk otobüslerinin imtiyaz, ruhsat veya kiralamaya tabi kılınmaksızın faaliyette bulunmasına izin verildi. Denetçiler 74 halk otobüsünün bulunduğu hatların işletme süreci 10 yılı aşmasına rağmen yeni ihaleye çıkılmadığını vurguladı. Raporda, “Belediyece toplu taşıma hizmetlerinin üçüncü kişilere gördürülmesinin yöntemini belirleme ve bu konuda yeniden bir ihale yapıp yapmama konusunda belediyenin takdir yetkisi bulunmakla birlikte, söz konusu hukuki durumun mevcut sözleşmelerin iptalini gerektireceği kuşkusuzdur. Bu konu en kısa sürede yeniden bir ihale yapılıncaya kadar geçecek süre zarfında toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan belde halkının mağduriyetine yol açmayacak şekilde çözümlenmelidir” denildi. Tamer Arda ERŞİN / ANKAGündem