Evren Balta ile Boğaziçi'nden ABD'ye "elitizm" tartışmaları

Evren Balta ile Boğaziçi'nden ABD'ye "elitizm" tartışmaları
Kemal Göktaş, Zor Soru’da Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Evren Balta ile Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör atanmasından sonra başlayan “elitizm” tartışmalarını konuşuyor.


Kemal Göktaş, Zor Soru’da Özyeğin Üniversitesi’nden Prof. Dr. Evren Balta ile Boğaziçi Üniversitesi’ne kayyım rektör atanmasından sonra başlayan “elitizm” tartışmalarını konuşuyor. Balta, elitizm söyleminden en çok istifade eden iktidarın eğitimde elitizmi nasıl kurumsallaştırdığını ve kreşlere kadar kastlaşan eğitim sistemini, popülist hareketlerin ABD’de ve Türkiye’de elitizm söylemi ile sağladığı avantajları, otoriter hareketler karşısında mevcut sistemleri savunmak zorunda kalan solu ve buradan çıkış yolunu anlatıyor. 


02.50 “Boğaziçi ve ODTÜ aydınlanma geleneğini en iyi temsil eden üniversiteler”
04.30 Üniversite ve eşitsiz-ayrımcı kabul süreçleri 
08.00 “Devletin yetiştirmek istediği vatandaşın niteliği değişti”
12.30 “Elitizmi ODTÜ’de, Boğaziçi’nde değil, okul öncesinden itibaren eğitimin tümünde aramak gerekiyor”
13.50 “Asıl anti-elitizm parasız eğitimin her düzeyde yaygınlaşmasıdır” 
15.00 “Birçok insan özel okulları baskıcı devlet müfredatından bir tür kaçış olarak görüyor”
21.40 “Bu artık aristokratik bir toplum. Fransız devrimi aristokrasiyi devirdi, kapitalizm yeniden kurdu”
22.50 “Popülist hareket aşağıdaki insanların sisteme olan büyük nefretin dilini yaratıyor”
24.00 “Alt sınıfları savunmaları gerekenler Harvard’ı savunur hale geldi”
26.20 “Sosyalist hareketlerin kentli eğitimli sınıfların çıkarlarını savunur hale gelmesiyle  siyasal dili kaybettik”
29.00 “Başka bir vatandaşlık idealine sahip olmamız gerekiyor”
31.00 “Bir tür vatanseverliği içeren, yeni bir siyaset tanımlamamız gerekiyor”

Kısa Dalga Tv