İslam ve Kürt sorunu: İslam sancağı altında çözüm mümkün mü?

İslam ve Kürt sorunu: İslam sancağı altında çözüm mümkün mü?
İslam, Kürt sorunun çözümünde ileri sürülen en önemli birleştirici unsurlardan biri olageldi. "Osmanlı döneminde iki halk sorunsuz yaşıyordu, laiklik bu ilişkiyi bozdu" diye özetlenebilecek yaklaşımlar da çok sık dile getirildi. Göttingen Üniversitesi öğretim üyesi Gülay Türkmen, 2011 yılındaki sivil cuma eylemlerini izleyerek başladığı araştırmasını tamamladı. Türkmen'in Türkçe'ye "İslam Sancağı Altında: Türkler Kürtler ve Dini Birliğin Sınırları" olarak çevrilebilecek olan kitabı Oxford Üniversitesi Yayınları'ndan Şubat ayında çıkıyor. Akademisyen Agah Hazır, Türkmen'le kitabını ve İslam'ın Kürt-Türk ilişkilerinde oynadığı rolü ve bu ilişkinin çözüm sürecine etkisini konuşuyor..

Kısa Dalga Tv