Dış Politikada Kadınlar

Dış Politikada Kadınlar

Uluslararası ilişkiler dili bakımından, egemenlik, ordu, savaş, milliyetçilik gibi konular çok erkek konular. Erkeklikle ilişkilendirilmiş alanlar olduğu için kadın sesleri biraz daha cılız görünüyordu. Dış Politikada Kadınlar insiyatifini kurarak kadınların sesinin biraz daha gür çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz.


Uluslararası ilişkiler dili bakımından, egemenlik, ordu, savaş, milliyetçilik gibi konular çok erkek konular. Erkeklikle ilişkilendirilmiş alanlar olduğu için kadın sesleri biraz daha cılız görünüyordu. Dış Politikada Kadınlar insiyatifini kurarak kadınların sesinin biraz daha gür çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. DPK’ya üye olan kadınların hepsi cinsiyetçi, ayrımcı, militarist dilden uzak olmaya söz verdiler. Savaş ve çatışma yanlısı olmamaya, toplumsal cinsiyet eşitliği yanlısı olmaya söz verdiler. Bunlar bizim değerlerimiz.” Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Özlem Kaygusuz’un hazırladığı podcastte, Zeynep Alemdar Dış Politikada Kadınlar grubunun kuruluş öyküsünü, amacını ve temel değerlerini anlatıyor. DPK üyesi gazeteci Barçın İnanç, akademi ile medyanın DPK'da buluşmasının önemini, Başak Alphan akademide değişen normlar ve feminizm ilişkisini, Gizem Bilgin Aytaç yükseköğretimde cinsiyet eşitliğinin anlamını ve Burcu Özdemir ise DPK'nın gelecekte ne yapmayı hedeflediğini anlatıyor. Gazeteci, uzman ve akademisyenleri buluşturan Dış Politikada Kadınlar ( http://wfp14.org/ ) grubunun hazırlayacağı podcastler her hafta Kısa Dalga'da olacak. Kulağınız bizde olsun!