Komplo teorileri

Komplo teorileri
Komplo teorileri dünyanın hemen her ülkesinde yayılıyor. Medyanın çeşitlenmesi, bilgi teknolojilerinin baş döndürücü hızı bir zamanlar fısıltı gazetesiyle yayılan "komplo teorilerini" kitleselleştiriyor.

Komplo teorileri dünyanın hemen her ülkesinde yayılıyor. Medyanın çeşitlenmesi, bilgi teknolojilerinin baş döndürücü hızı bir zamanlar fısıltı gazetesiyle yayılan "komplo teorilerini" kitleselleştiriyor. Üstelik komplo teorilerini söylemlerinin odağına yerleştiren Trump ve Boris Johnson gibiler iktidara geliyor. Sadece aşırı sağ akımlar değil, kendisine "solcu" diyen, bilimsellik iddiasındaki yazarlar da komplo teorilerini yazıyor, daha da ilginci insanlar bunlara inanıyor. Kemal Göktaş, komplo teorilerinin yaygınlaşmasının ve insanların komplo teorilerine inanmalarının altında yatan nedenleri Oxford Üniversitesi'nden Dr. Türkay Nefes ile konuştu

Podcast